monstertraktor1

UP-sjef: Tvilling er uaktsomt

En video publisert av Østlandets Blad viser en traktor med tvillinghjul så breie at den går over gulstripa. UP-sjefen i Follo og Østfold reagerer kraftig.

Publisert

Anmeldelse og førerkortbeslag, sier den lokale UP-sjefen om denne traktoren. Faksimile: øb.no.

Når du kjører bil langs en veg med gul stripe, skal du ikke kunne forvente at et møtende kjøretøy delvis er over gulstripa. Det er uaktsomt og i strid med trafikkens grunnregel, mener Stein-Olav Røberg, som er sjef for UP i Follo og Østfold.

– Ikke lov å krysse gulstripa

Bedre Gardsdrift spør han om bakgrunnen for de sterke uttalelsene han kommer med i videoen, og nevner landbrukets muligheter til å kjøre med overbredde. – Slik kjøring er ikke lovlig. I og med at traktoren går over gulstripa, har den ikke noe der å gjøre. Om du er uenig i det, har landbruket et problem, sier UP-sjefen i en hastig kommentar til Bedre Gardsdrift.

ØB: "Monstertraktor"

Artikkelen i ØB.no, med overskrifta "Her presser monster-traktoren biler i grøfta", inneholder en video som viser en Valtra med tvillinghjul langs en trafikkert veg med 50 km/h som fartsgrense. Traktoren svinger ut på busslommer to ganger for å slippe forbi trafikken bak, og den følges av en bilfører som filmer ferden med håndholdt kamera bakfra. Reglene for breie landbruksmaskiner tillater bredder inntil 3,50 cm uten følgebil, forutsatt at kjøringa er knyttet til landbruksdrift og skjer over kortere avstand. Ved slike bredder kreves gult blinkende lys. Ved bredder over 3,5 meter, og inntil 4,2 meter, kan det gis en generell dispensasjon, og det forutsettes at du har følgebil og skilt som varsler om at du er brei.

Førerkortbeslag og anmeldelse

Vi kjenner ikke traktorens ærend, ei heller hvor brei den er. Trolig er den breiere enn 3,5 meter, muligens rundt ca. 3,8 meter, men videoen sier ikke noe om traktoren har dispensasjon og følgebil som kjører noe lengre framme.

– Et kjøretøy kan ikke være så bredt at det kommer over i motgående kjørebane. Det er ikke lov, den har ikke noe der å gjøre, den setter andre i fare, og slik kjøring ville jeg anmeldt om jeg hadde vært der. Jeg hadde muligens også beslaglagt førerkortet til traktorføreren. Det ville jeg også stått for i retten, fastslår UP-sjefen. – For den øvrige trafikken er det ikke påregnelig å møte noe som går over gulstripa.

– Er ikke dette i et område med mye landbruk, så folk av den grunn må kunne forvente å møte landbruksmaskiner i onnene?

– Dette er et landbruksområde, men bilistene skal ikke kunne forvente å møte noe med denne bredden. Han har sikkert andre veger han kan kjøre. Hadde han møtt en buss eller brannbil, ville det ikke vært plass. Det er vi som er ute på vegen som skal vurdere dette, ikke du. Han kan ikke ta seg til rette på denne måten. Dette er uaktsom kjøring, som stiller andre i fare. Jeg har ikke tid til å prate mer om dette nå, avslutter Røberg.

"
Powered by Labrador CMS