Sprøyte
Sprøyte

Ta vasken på jordet

Vask sprøyteutstyret på jordet, og ikke på gardsplassen. Det er oppfordringen fra forskerne ved Bioforsk.

Publisert

Illustrasjonsfoto.

Over halvparten av gardbrukere tar den utvendige vasken av sprøyteutstyret på drenert areal uten kontroll på avløpsvannet, en praksis som øker risikoen for punktkildeforurensning fra plantevernmidler. Det kommer fram etter at forskere ved Bioforsk og Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) har gjennomført en vurdering av praksis og risikofaktorer knyttet til utvendig vask av sprøyteutstyr i landbruket.

– Vi anbefaler at problemstillingen følges opp overfor norske bønder gjennom informasjonskampanjer. Det er behov for økt fokus på viktigheten av egnede oppstillings- og vaskeplasser for sprøyteutstyr, sier Marianne Stenrød ved Bioforsk Plantehelse.

Hun legger til at det bør vurderes om det er behov for spesielle tiltak i sårbare områder, det vil si nær drikkevannskilder.

For tips om hvordan du reduserer risikoen for forurensning fra plantevernmidler, kan du laste ned brosjyren «Sikker praksis, sikrere beskyttelse av vannet» hos Bioforsk.

"
Powered by Labrador CMS