traf-brev q

Svar på trafikk-brev i november

Samferdsledepartementet har sendt eit mellombels svar på brevet Bondelaget, TLIF og Bedre Gardsdrift sende 8. februar. Punkta i brevet er til vurdering hos Vegdirektoratet, som har frist til november.

Publisert

Nyttige innspel, men ting tar tid, melder departementet.

Departementet viser til at dei alt har foreslått endringar i førarkortreglane, slik at det vil bli høve til å køyre 50 km/h ved å ta eit tilleggskurs til opplæringa for klasse T. Dei viser også til tiltak i typegodkjenningsrutinene for T5-traktorar. Elles er departementet heller knappe i kommentarane til dei andre innspela i brevet, men fortel at Vegdirektoratet er bede om å vurdere punkta som elles kjem fram i brevet.

I brevet kommer man med en rekke innspill knyttet til regelverk og trafikkregler for landbruksmaskiner. Dette har vært nyttige innspill som vi har brukt i det fortløpende arbeidet med disse sakene, melder departementet.

Vegdirektoratet har frist til 18. november for sine innspel. Etter det vil departementet sjå gjennom saka, og gi ny tilbakemelding.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS