IMG_0431
IMG_0431

Stabil hogst – men lavere priser

Det ble avvirket 2,1 millioner kubikkmeter tømmer i tredje kvartal i år. Det er samme kvantum som i fjor. Men prisene er falt med åtte prosent, melder Statistisk sentralbyrå.

Publisert

Lik avvirkning som på samme tid i fjor, men lavere priser i 2013.

Bruttoverdien for tømmer som ble solgt til industrien reoresenterte 615 millioner kroner. Det er en nedgang på ni prosent fra samme periode i fjor.

Prisen på massevirke mest ned

De foreløpige beregningene viser at skogeierne i gjennomsnitt fikk 293 kroner per kubikkmeter solgt tømmer, noe som er 27 kroner lavere enn for ett år siden. Det meste av prisnedgangen skyldes lavere massevirkepriser. Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu sank med henholdsvis 44 og 34 kroner, mens skurtømmer av gran og furu gikk ned henholdsvis 19 og 12 kroner per kubikkmeter.

Mer skurtømmer solgt

Det var små endringer i hogstkvantum sett i forhold til samme periode i fjor. Mens skogeierne solgte 43 000 kubikkmeter mer skurtømmer, ble det avvirket 29 600 kubikkmeter mindre massevirke.

Hedmark og N-Trøndelag økte

Fylkestallene viser at den største økningen i innmålt tømmer fant sted i Hedmark og Nord-Trøndelag, hvor det ble målt henholdsvis 64 300 og 33 100 kubikkmeter mer enn i samme periode året før. I Buskerud og Akershus, som var fylkene med størst nedgang, ble det innmålt tømmerkvantum redusert med henholdsvis 41 500 og 37 900 kubikkmeter.

Skogavvirkning for salg
3. kvartal 2013Prisendring, prosent
1000 kubikkmeterKroner per kubikkmeter3. kvartal 2012 - 3. kvartal 20133. kvartal 2010 - 3. kvartal 2013
I alt2 100293-8,4-18,8
Gran
Skurtømmer752388-4,7-16,4
Massevirke822208-17,5-20,0
Sams virke31290-8,8-21,4
Furu
Skurtømmer218392-3,0-14,6
Massevirke228205-14,2-16,0
Sams virke2:::
Lauv
Skurtømmer0408-5,83,3
Massevirke46213-4,52,4
Sams virke
Powered by Labrador CMS