flaum colourbox848859b
flaum colourbox848859b

Søker korn for vått klima

ÅS: Forskere  ved UMB vil finne ut hvilke kornslag som tåler vått vær. 130 sorter bygg og 130 sorter vårhvete er satt under vann.

Publisert

Hundrevis av små tuer stikker opp av vannet på Vollebekk forskingsgård ved universitetet på Ås, melder Østlandets Blad. Prosjektet er en direkte konsekvens av de våte somrene landets kornbønder har opplevd de seinere årene.

- Kornavlingene har stagnert. Økt nedbør har forsterket problemene med dårlig jordstruktur og dårlig drenering de siste årene, sier professor Anne Kjersti Uhlen til avisa. Stadig tyngre maskiner er med på å ytterligere forsterke problemet med jordpakking.

Forsøket skal gå over fire år. I denne første fasen er det nysådde arealet satt under vann, for deretter å få tørke opp etter ei tid. Forskerne vil da se hvilke av sortene som raskest tar seg opp igjen og gir best avling til høsten.

- Vi har begynt med et stort antall, og så velger vi ut de sortene det er mest interessant å teste videre i prosjektet, sier Morten Lillemo. På sikt er det aktuelt å vurdere krysningsforsøk.

"
Powered by Labrador CMS