www.godtbondevett.no
www.godtbondevett.no

Ny(ttig) nettside for dem som sliter

I går ble det lansert en egen nettside om psykiske problemer i landbruket – www.GodtBondevett.no

Publisert

Ett av flere bilder som vekker leserens interesse.

Bak nettsida står Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets HMS-tjeneste. Håpet er at nettsida skal bidra til økt kunnskap og åpenhet om psykisk helse.

Både film og tekst

På nettsida finner du både gode tips og råd, samt nyttige lenker. Blikkfanget er imidlertid intervjuet med åtte personer som forteller om ulike sider ved psykisk helse. Fra bonden med egne erfaringer med psykisk sykdom, til fagpersoner fra Rådet for psykisk helse og Mattilsynet, og bønder som gir sitt perspektiv på hva som kan gjøre en forskjell i hverdagen.

Veterinæren - en viktig varsler

Einar Vatle, veterinær og spesialinspektør i Mattilsynet er intervjuet om viktigheten av å varsle Mattilsynet når du får problemer med å stelle dyrene dine, eller vet om andre som har det:

– Jo tidligere vi kommer inn i et dyrevelferdsproblem, jo lettere er det å løse det, til beste både for dyreholderen og for dyra. Hvis vi ser at gardbrukeren trenger hjelp og det er en fare for at dyra ikke får stellet de trenger, vil vi ta kontakt med samarbeidspartnere som kan bidra til å løse situasjonen. Det kan være Landbrukskontoret, dyrlege eller nær familie og naboer, og det kan ikke minst være innen helsevesenet.

GodtBondevett.no finnes det mye informasjon om varslingsplikten, at det går an å varsle anonymt, og hva Mattilsynet gjør med de varslene de får.

"
Powered by Labrador CMS