NVH-logo
NVH-logo

NVH holder gravøl

Norges Veterinærhøyskole (NVH) har eksistert som selvstendig vitenskapelig høyskole siden 1936. 1. januar 2014 er det slutt.

Publisert

Hva skjer med de ærverdige bygningene på Adamstua når NVH og VI flytter til Ås i 2015? Boliger kanskje?

Fra nyttår av fusjoneres NVH med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

«Merkevaren» Norges veterinærhøyskole opphører å eksistere og profesjonsbetegnelsen blir altså ikke lenger å finne i det nye universitets navn. Faget veterinærmedisin blir en del av Fakultetet for veterinærmedisin og biovitenskap ved NMBU.

Fram til en ny bygning står klar på Ås til å huse NVH og Veterinærinstituttet i 2019, vil de to institusjonene fortsatt holde til i sine nåværende lokaler på Adamstuen. I denne perioden benyttes navnet NMBU Veterinærhøgskolen i en del sammenhenger.

Wolfgang Plagge underholder på festarrangementet om dagen. Vi får håpe han ikke bare spiller sørgemusikk. Og om kvelden er det fest for studenter og ansatte.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS