robot
robot

Lavere fortjeneste med robot

Bønder som har investert i mjølkerobot, opplever at fortjenesten går ned. Årsaken er at de heller velger fritid og familien framfor anna inntekstsgivende arbeid.

Publisert

Det kan være fascinerende å sitte og se at kua blir mjølka, men det gir ikke mer penger i kassa. Foto: colourbox.com

Dette er konklusjonen i en svensk undersøkelse som forsker Karin Bergman ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gjort, skriver forskning.no. Hun har spurt 200 svenske bønder om hvorfor de valgte å satse på mjølkerobot. Svaret de fleste gir er at de gjorde det hovedsakelig for å forbedre arbeidsmiljøet og for å ha mer tid til familie og fritid.

Mjølkerobot mot strømmen

Bergman er overrasket over resultatet i undersøkelsen da hun gikk utfra at hensikten med ny teknologi var å øke effektiviteten. Mjølkeroboten ble jo i sin tid utviklet for å spare arbeidskraft. Det er øyensynlig ikke tilfelle når det gjelder mjølkeroboter, oppsummerer hun.

For høge investeringskostnader

Når Bergman skal forklare hvorfor fortjenesten hos robot-bøndene går ned, svarer hun:

- Antakeligvis er det fordi roboten er såpass dyr. Det er den eneste slutningen jeg kan dra av det. Man tenker jo at med mindre arbeidskraft skal fortjenesten gå opp, men investeringskostnaden blir rett og slett for stor, sier Bergman. Underforstått: Når man ikke bruker den frigjorte tid til inntektsbringende arbeid.

Løp og kjøp!

Til tross for at det blir mindre penger i pungen, vil 92 prosent av de spurte anbefale andre mjølkeprodusenter om å kjøpe robot.

- Sjøl om det ikke virker som noen god investering i forhold til lønnsomhetsaspektet, er det jo svært positivt for arbeidsmiljøet og det å få et bedre liv, sier Bergman.

Mange skeptiske

Undersøkelsen viser også at de som har lang erfaring i mjølkeproduksjon og høgere utdanning i økende grad velger ikke å investere i robot.

Dette kan, ifølge Bergman være fordi disse entreprenørene stadig ser problemene med teknologien og dermed ikke investerer. En annen forklaring kan være at eldre entreprenører ofte har en kortere investeringshorisont og er mer negative til den nye teknologien, skriver forskning.no.

Staten sponset roboter

I Sverige er det 5000 roboter i drift. Det utgjør 20 prosent av landets mjølkeprodusenter.

I perioden 2007-2009 ble det under det svenske Landsbygdsprogrammet utbetalt 286 millioner kroner i støtte til investering i mjølkerobot. Hensikten med hjelpen var å forbedre arbeidsmiljøet, men også for å bedre konkurranseevnen.

Powered by Labrador CMS