skogsheng reg

Kjøre "ulovlig" eller ulovlig?

Johannes Nybakken fortviler. På Elverum blir traktorer med skogsvogner stoppet med krav om registrering, noe som ikke er mulig andre steder i landet. 

Publisert

Skilt? Her? På Elverum er det er krav. Ellers i Norge er det ikke mulig. Johannes Nybakken synes situasjonen er tragikomisk.

Over hele landet, unntatt Elverum, blir tømmervogner ansett som tilhengerredskap. Slik redskap er ikke registreringspliktig, og følgelig heller ikke lov å registrere. På Elverum er tolkinga motsatt. Ganske ugreitt, synes Nybakken, som jobber i Skogsverktøy AS i Brumunddal.

3000 i bot og to prikker

– En av mine medarbeidere ble stoppet da han var i Elverumstraktene med traktor med tømmerhenger. Den var naturlig nok uregistrert, i og med at det ikke er krav til at slike registreres i Norge. Det var vedkommende kontrollør uenig i, og ila derfor vår mann 3000 kroner i bot, samt påførte førerkortet to prikker. Begrunnelsen er altså at han har unnlatt å gjøre noe som ikke er mulig. Medarbeideren vår opplevde situasjonen som skremmende og ugrei, og erkjente derfor forholdet på stedet, slik at straffa ikke kan ankes. Vi tok vogna med til en trafikkstasjon for å få prøveskilt, men der ble vi avvist av den enkle grunn at tilhengerredskap ikke er registreringspliktig.

Har bedt departementet klargjøre

Nybakken opplever situasjonen som uholdbar, og erfaringene er slettes ikke enestående. En avklaring på problemstillingen er derfor nevnt i brevet som Norges Bondelag, TLIF og Bedre Gardsdrift sendte Samferdselsdepartementet i februar. Temaet angår alt fra tømmerhengere med eller uten kran, via gjødselvogner og tankvogner, dyretransporthengere og mangt av annet utstyr der funksjonen er noe mer enn kun og blott å drive rein transport.

Krav til uregistrert er som til registrert

– Det er ikke oss imot å registrere vognene. Problemet er bare at regelverket tolkes stikk motsatt fra den ene bygda til den andre. Trafikkreglene vi skal følge er de samme uansett om vogna har skilt eller ikke, men registreringskravet er mildt sagt handtert uryddig, sukker Johannes Nybakken.

"
Powered by Labrador CMS