Geiter i trengsel
Geiter i trengsel

Gi geitene én kvadratmeter!

Forskere ved UMB har kommet fram til at de få mjølkegeitene som er igjen i Norge, bør ha det godt. Anbefalinga lyder på at geitene trenger én kvadratmeter stor liggeplass hver.

Publisert

Rebbecca Ehrlenbruch foran skjerm som viser bilder fra fem kameraer inne hos geitene. Her undersøker hun hvordan fordeling av fôrressurser påvirket avstanden dyrene velger å ha seg i mellom. Foto: Håkon Sparre

Dette er én av konkusjonene i det nylig avslutta prosjektet «Fysisk og sosialt miljø for geit», skriver Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Stadig færre geitebruk

På begynnelsen av 90-tallet fantes et drøyt 1100 garder med mjølkegeiter i Norge. I 2013 er det bare 327 igjen. Noe av bakgrunnen for prosjektet er at antall geitegarder i Norge er blitt dramatisk redusert og at mange geitefjøs er modne for fornying.

Det heter i sluttrapporten fra prosjektet at «Arealet pr. dyr er ofte svært begrenset og geitene holdes i binger med spaltegolv/strekkmetall i hele golvvarealet.»

Kampen for tilværelsen

Formålet med forskningsprosjektet var å undersøke geitas toleranse for lave temperaturer, effekt av liggeunderlag i enkle, uisolerte hus – og å undersøke hvordan størrelsen på flokken, trang eller god plass og antall eteplasser påvirket dyrenes atferd (offensive eller defensive).

Dette er anbefalingene

  • Økning av antall dyr per eteplass anbefales ikke
  • Areal til liggeplass bør være minst én kvadratmeter pr. dyr
  • De fleste geitene foretrekker varmere golv (golv med lav varmeledningsevne) ved lave temperaturer (- 10 °C).
  • De fleste geiter foretrekker drikkenipler framfor drikkekar, men vannopptaket er det samme.
  • Større grupper: antall sosiale interaksjoner og fortrengninger blir lavere.
Powered by Labrador CMS