kraftfôr

Fôrkrisa: Mer kraftfôr framfor slakting!

Tine Rådgiving anbefaler å øke kraftfôrmengdene til kyr og ungdyr i stedet for å sende dyr til slakting når det kniper med grovfôret.

Publisert

Det kan vise seg å være økonomisk forsvarlig å heller øke kraftfôr-dosene enn å sende dyr til slakt. Foto: colourbox.com

-Du må i alle fall gjøre en grundig vurdering om slakting er den riktige strategien, lyder rådet. Tine Rådgiving mener på sin side at det beste tiltaket for å spare grovfôr er å pøse på med mer kraftfôr. Spesielt oksene tåler intensiv fôring. En sterkere og mer intensiv fôringsstrategi vil redusere det daglige grovfôrbehovet og antall fôrdager. Det finnes spesielle blandinger som nyttes ved høge kraftfôrmengder, og som virker som grovôrerstatter. Ved mangel på fôr bør du under alle omstendigheter ta kontakt med rådgiveren din, heter det.

Bakgrunnen for rådene fra Tine er at sein vår over store deler av landet ser ut til å forsinke førsteslåtten. Mange opplever også at enga har gått ut på grunn av vinterskader. Mye tilsier at årets grovfôravlinger kan bli mindre enn vanlig. Derfor er det viktig allerede nå å planlegge eller starte tiltak for å spare grovfôr – både i sommer og i innefôringssesongen.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS