Væderstad Tempo
Væderstad Tempo

Väderstad vokser videre

Med 93 nyansettelser, en storinvestering i et nytt reservedelssenter og en økning i omsetning på 16 prosent, kan Väderstad si seg fornøyde med fjoråret.

Publisert

Väderstad håper å utvide markedet med såmaskina Tempo.

Väderstad har økt produksjonsarealet med vel 5.000 kvadratmeter, og en ny fløy ble bygd for produksjonen av den nye såmaskinen Tempo og Swift kultivatorene.

- For øyeblikket er de største markedene England, Sverige, Russland, Tyskland og Frankrike, men med Tempo i produktsortimentet er mulighetene stor på markeder som Sør- og Nord-Amerika, tror Christina Stark, administrerende direktør for Väderstad-Verken.

Etter et godt fjorår, satser selskapet på fortsatt vekst og investerer videre.

-Vi både tror og satser på en vekst også i 2013. Nå i begynnelsen på året er det planlagt nyinvesteringer som beløpet seg til 136 millioner kroner. Akkurat nå bygges et nytt logistikksenter i Väderstad for å kunne handtere det økende behovet for materialer til produksjonen enda mer effektivt. Samtidig gjøres omfattende ombygginger i lakkeringsavdelingen for å øke kapasiteten, sier Christer Stark, styreformann i Väderstad-Verken.

Väderstad har utvidet produksjonslokalene sine.

Powered by Labrador CMS