soya
soya

Forskning mot fôrimport

I fjor importerte vi 93 prosent av proteinet og 32 prosent av karbohydratkildene i dyrefôret. Nå skal et forskningsprosjekt og 43 millioner kroner sørge for bedre sjølforsyning.

Publisert

Flere norske råvarer i fôret, er parolen til det nye forskningsprosjektet.

-I prosjektet vil vi se på om vi kan utvikle nye fôrtyper basert på tilgjengelige norske råvarer som korn, raps og grovfôr. I dag utgjør fôrkostandene 70 prosent av de variable kostnadene i husdyrproduksjonen. En høy og forbedret fôrutnytting har derfor stor betydning for økonomien i husdyrproduksjonen, sier professor Margareth Øverland ved UMB, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, som skal lede prosjektet.

Ikke i konkurranse med menneskematen

Forskningsprosjektet ”Efficient use of feed resources for a sustainable Norwegian food production» starter opp i 2014 vil pågå i fire år. Prosjektet omfatter tverrfaglig, internasjonalt samarbeid innen genetikk, ernæring, veterinærfag, bioinformatikk og bioøkonomi. – Vi vil se på alle ledd i verdikjeden, inklusivt hvordan norske husdyr genetisk kan bli bedre tilpasset til å utnytte norske, lokale fôrråvarer. Ved at fôret utnyttes bedre, vil vi også bidra til å redusere klimagassutslippene, sier Øverland på UMBs hjemmesider.

Men for at fôrproduksjonen ikke skal legge beslag på ressurser som kan brukes til menneskemat, må framtidig fôrproduksjon baseres på fôrressurser som ikke egner seg for direkte humankonsum, påpeker Øverland.

Samvirkeorganisasjonene med på laget

40 millioner av forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. De resterende midler er bidrag fra industripartnerne Felleskjøpet Fôrutvikling, Geno, Norsvin, Nortura, og TINE. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) skal bidra med å beregne effekten på husdyrproduksjonens totale bioøkonomi og miljøpåvirkning.– Det tette samarbeidet med Samvirkeorganisasjonene sikrer at de gode løsningene vi kommer fram til i alle ledd av verdikjeden, raskt kan iverksettes. De løsningene som kommer ut av prosjektet vil være viktige for norsk husdyrproduksjon og industriens konkurransekraft, sier Øverland videre.

Veterinærene vil berike prosjektet

Fra 1. Januar 2014 blir UMB og Norges veterinærhøgskole slått sammen til et universitet, NMBU. Øverland mener forskningsprosjektet de nå skal i gang med, passer som hånd i hanske i den nye universitetsstrukturen. – Her handler det om grunnleggende kunnskap om prosessteknologi, ernæring, dyrehelse og husdyravl og genetikk, og hvordan dette påvirker fôrutnyttelse. På Campus Ås bygges nå Nordens flotteste husdyrfasiliteter. Gjennom dette forskningsarbeidet vil en kunne bidra til at NMBU vil få en ledende forskningsposisjon innen områdene fôrråvarer og ressursutnyttelse.

Powered by Labrador CMS