Avgiftsfri diesel
Avgiftsfri diesel

Farget diesel blir dyrere

Finansminister Siv Jensen varsler økt avgift på såkalt avgiftsfri diesel. Det vil ramme landbruket hardt.

Publisert

Så langt har landbruket sett lite den blå-blå regjeringens løfter om skattelette og avgiftskutt.

Den foreslåtte avgiftsøkningen på 52 øre per liter vil gi 655 millioner ekstra i statskassen, skriver vg.no.

70 millioner kommer fra oppvarming med oljefyr i private husholdninger, mens resten i all hovedsak kommer fra traktorer, anleggsmaskiner og andre motorredskaper. Senterpartierts Trygve Slagsvold Vedum er svært kritisk til forslaget, da han mener det både rammer folk med gammel fyring og næringsdrivende.

Bedre Gardsdrift vil for egen regning sitere noen ord fra regjeringserklæringen, om det som gjelder landbruk: Høyre og FrP vil legge vekt på "forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet". Videre står der at landbrukspolitikken skal gi mer kostnadseffektiv matproduksjon og større volum har prioritet.

Den varslede avgiftsøkningen vil i særlig grad ramme volumprodusentene som har forsøkt å rasjonalisere seg til større driftsenheter, hvor landskapet i Norge automatisk medfører betydelige kostnader til forflytning og transport. De minste bruka, hvor små maskiner kan ta seg av drifta, vil merke lite. Avgiftsøkningen er for liten til at den stimulerer til å skifte ut maskinparken til maskiner med lavere forbruk, og det hører også med til historien at nye motorer ikke nødvendigvis har lavere forbruk enn eldre motorer, rett og slett fordi moderne eksosrensing krever såpass mye effekt at forbruket har stått omlag på stedet hvil i lange tider.

Vi sitter ikke inne med eksakte tall på landbrukets totale dieselkostnader, men våger følgende kalkyle. Grovt sagt er gjennomsnittsforbruket på en typisk landbrukstraktor et sted rundt ti liter pr. time i arbeid. Noen bruker mye mer, noen bruker mindre. Siv Jensens avgiftsøkning gir dermed en ekstrakostnad på drøye fem kroner. Ut fra Bedre Gardsdrifts maskinleieprisliste er prisen på traktor, fører og redskap et sted mellom 500 og 700 kroner pr. time. Sist år vurderte vi prisstigningen i markedet til å være et sted mellom 2,5 og 3,0 prosent. Regjeringens avgiftsøkning på den såkalte avgiftsfrie dieselen vil alene kreve at prisveksten på maskinkostnaden kommende år blir mellom 25 og 40 prosent høyrere enn hva den ellers ville blitt.

Det er ikke akkurat et steg i retning mer kostnadseffektiv matproduksjon.

"
Powered by Labrador CMS