Aalling+Hallesbby
Aalling+Hallesbby

Dette kan du gjøre før nyttår

Når arveavgiften neste år faller bort, kan det i realiteten føre til en skatteskjerpelse for bønder. Det har fått flere til å tenke på eierskifte før nyttår. 

Publisert

Advokat Svein Aalling og landbruksøkonom Ole Christen Hallesby forklarte betydningen av de nye reglene under Eierskiftedagene i Hurdal forrige uke.

For landbruket har blant annet åsetesretten og muligheten til å trekke dokumentavgiften fra beregnet arveavgift, ført til at de fleste ikke har betalt arveavgift. Men når arveavgiften nå avvikles, blir kontinuitetsprinsippet hovedregelen. Det innebærer bl.a. at en arving eller mottaker overtar til kostpris, og ikke lenger har mulighet til oppskriving.

Fritt fram for gaver til midnattDet kan igjen føre til høyere skatt for den som overtar, noe som har fått flere til å tenke på eierskifte av garder før nyttår. Hvis du likevel skulle overtatt garden neste år, kan det være en idé å begynne eierskifteprosessen allerede nå. Har dere derimot planlagt eierskiftet først om fire-fem år, anbefaler flere at dere fortsatt venter til det planlagte tidspunktet. Det er også lurt å vente dersom verdiene er så betydelige at det vil blir mye arveavgift å betale ved å gjøre noe nå.

Det kan være greit å vite at det ikke er noen særskilte overgangsregler ved innføring av de nye reglene. I følge advokat Svein Aalling fra advokatfirmaet Orwall & co er det dermed fritt fram til å gi gaver med full oppskriving fram til nyttår. Hvis dere går med tanker om eierskifte, kan det derfor være lurt å overføre maskiner og annet driftsløsøre før utgangen av 31. desember.

Dokumenter når det skjerPass på at dere kan dokumentere at gaver er gitt og overdragelse delvis har funnet sted før vi skriver 2014. Landbruksøkonom Ole Christen Hallesby anbefaler at dere får utført takster, lager skriftlig avtaler, endrer forsikringstaker, og sender inn gavemelding ved gave. I tillegg bør den som overtar registrere seg som næringsdrivende og traktorer bør gjerne omregistreres.

For fast eiendom er det lurt å få kommunen til å stemple egenerklæringen og skjøtet tinglyst før nyttår. Hvis skjøtet tinglyses før nyttår, kan dokumentavgiften nemlig motregnes eventuell arveavgift for 2013, selv om fakturaen først sendes i 2014.

I tvil? Kontakt fagfolk!Vær oppmerksom på at det finnes visse fallgruver. Skal dagens eier unngå uttaksbeskatning, må for eksempel den som overtar være pliktig til å svare arveavgift samt overta hele eller deler av den eksisterende virksomheten. Det betyr at hvis far driver jorda og du tenker å forpakte den bort, blir det sannsynligvis ikke regnet som samme virksomhet, og far risikerer uttaksbeskatning. Er dere i tvil om reglene, bør dere kontakte rådgiver eller andre fagfolk som kan veilede dere.

Powered by Labrador CMS