firehjuling
firehjuling

Mer kjøring i utmark

Dispensasjoner for utmarkskjøring øker, skriver Statistisk sentralbyrå. Kommunene ga i overkant av 14 000 nye dispensasjoner for kjøring i utmark i 2012.

Publisert

Kjøring i utmark tiltar skal vi dømme utfra antall gitt dispensasjoner. Foto: colourbox.com

Fortsatt er 12 500 dispensasjoner fra tidligere år gyldige. Totalt antall gyldige dispensasjoner økte med nær 3 000 fra året før. Tallet for dispensasjoner er det høyeste siden 2005.

26 800 dispensasjoner

Tallet på gamle, fortsatt gjeldende dispensasjoner, øker også. Totalt lå antall gjeldende dispensasjoner i 2012 på om lag 26 800. Dette er 2 900 flere enn i 2011, og er en økning på 12 prosent. Dispensasjonene omfatter snøscooter, traktor, beltebil, motorbåt og luftfartøy.

Andelen av alle søknader som ble innvilget, gikk ned fra 97 prosent i 2011 til 95 prosent i 2012.

45 prosent i Nord-Norge

Tallene for de kommunene som har rapportert for 2012, viser at nesten 45 prosent av søknadene ble levert inn i de tre nordligste fylkene. Nore og Uvdal i Buskerud innvilget flest dispensasjoner, i alt 726. Deretter fulgte Valle i Aust-Agder og Rana i Nordland – begge med 629 dispensasjoner. Til sammenlikning var det i 2011 Guovdageaidnu Kautokeino som innvilget flest dispensasjoner, med 833, men tall for 2012 foreligger ikke.

Kommunene i Nord-Norge godkjente i gjennomsnitt 96 prosent av søknadene, mens gjennomsnittet for Sør-Norge var 92 prosent. Det er liten sammenheng mellom antallet søknader kommunene mottar, og andelen søknader innvilget ved dispensasjon.

Powered by Labrador CMS