Vanning
Vanning

Intelligent vanning

Presisjonslandbruket utvides etter hvert til også å gjelde vanning. Nå skal ny teknologi gjøre det mulig å redusere vannforbruket betraktelig uten at det går utover avlingene.

Publisert

Drueplantene inngår i prosjektet. Her et dryppvanningsanlegg.

Et nytt, stort EU-prosjekt har som mål å utvikle et system som gjør bonden i stand til å vanne effektivt og presist – nøyaktig og bare på de stedene som har behov for det. Noe av verktøyene er sensorer som måler plantenes trivsel, vekstmodeller, meteorologiske data og de meste teknisk avanserte vanningssystemer, melder Århus Universitet, som sjøl er med i prosjektet. Totalt har prosjektet fått tildelt seks millioner euro fra EUs sjuende rammeprogram.

Kartofler til danskene

Av planter som inngår i prosjektet er tomater, mais, druer, bomull og sitrusfrukter. De danske forskerne har fått poteter som sitt spesialfelt. De vil kombinere kunnskapen om potetplantas behov for vanning på ulike stadier med målinger av potetenes vekst. Dette for deretter å fôre vekstmodellene med data, så de kan generere praktiske råd til bonden.

Anslår biomassen med ny sensor

Sensorene vil måle plantenes tilstand bland annet ved å anslå bladarealet. Det skjer med en ny type sensor – en laser – som skanner bladarealet Data sendes så elektronisk fra jordet og til PCen eller mobiltelefonen – eller det kan sendes satellitt-bilder av potetåkeren. På grunnlag av bladarealet kan vekstmodellene beregne avlingas biomasse og dermed vurdere om plantene vokser dårligere eller bedre enn i et gjennomsnittsår.

Systemet vil også omfatte data fra sensorer som kan måle jordas vanninnhold og de lokale værforhold. Alt sammen for å vurdere om potetene har behov for vann.

Til nå er det bare forskerne som har brukt disse sensorene og vekstmodellene. Nå gjenstår det å se om modellene også fungerer i praksis, sier professor Mathias Neumann Andersen ved Århus Universitet.

Måler næringsbehovet

Av miljøhensyn vil det også inngå forsøk med behovsbestemt tildeling av nitrogen via vanningssystemet.

-Hvis du kjenner vekstforholdene og plantenes trivsel, kan du tilpasse både vanning og gjødsling til forholdene. Dermed sparer du både vann og nitrogen uten risiko for avlingstap. En mer målretta tildeling av vann og nitrogen vil også minske nitrogenutvasking, poengterer Neuman Andersen.

God vannøkonomi

Det er en besnærende tanke å kunne tildele vann og næringsstoffer akkurat der plantene har behov for det. Men det vil kreve et presisjonsvanningsanlegg. Og det er normalt mye dyrere enn et vanlig vannkanonopplegg. Har forskerne tenkt på det?

-På Jyndevad Forsøgsstation er det etablert et stort markforsøk med poteter hvor dryppvanning sammenliknes med kanonvanning under danske forhold. Dryppvanning er dyrere å etablere, men merkostnadene kan kanskje hentes inn ved at du vanner mindre og at du tilfører nitrogen fortløpende etter behov. Målet er større avlinger med bedre kvalitet. Dette kan sannsynligvis gi en ekstra inntjeningsmulighet, håper forskeren.

Powered by Labrador CMS