1307reg-graf
1307reg-graf

Ingen ferie på Deere

Juli 2013 er ein solid månad, ikkje minst takka vere solid innsats frå John Deere og Massey Ferguson. Dei to åleine har levert kvar andre sommartraktor her i landet.

Publisert

Månaden der nordmenn flest har ferie har aldri vore den heilt store på traktorfronten. I år er det større traktoraktivitet enn normalt kringom på trafikkstasjonane, noko som i sin tur bidrar til å halde registreringstala for 2013 litt framom nivået i 2012.

I fjor hadde John Deere svake tal på denne tida, men nivået så langt i år ligg også over kva JD hadde på same tid i forfjor, og er av dei aller beste første sju månadane oppgjennom åra. Dette er solid levert.

Valtra har trappa ned tempoet litt, men er stadig i god driv. Finnen ligg 101 traktorar framom nivået etter sju månader i fjor, og betre enn kva som har vore normalen dei seinare åra.

Også tredjeplassen går til eit Agco-merke. MF har stoppa nedturen, som rett nok ikkje har vart lengre enn sidan april.

Her er det på sin plass å melde noko som gjeld så godt som alle merke: Statistikken vår viser ikkje når traktorane er selde, men når dei får skilt og vognkort. Difor går ting i rykk og napp, og no har mellom andre MF venta ekstra lenge på typegodkjenningspapir og på leveransar frå fabrikken.

Dei to CNH-merka hos A-K maskiner har begge minus i statistikken. New Holland er nest mest tilbake av alle merke, etter MF, målt mot same tid i fjor.

Deutz-Fahr har også hatt tilbakegang, men har litt ketsjupeffekt i juli, der merket er på femteplass i månadsregistreringane. Vidare nedover lista finn vi ikkje mykje som utmerkar seg.

Powered by Labrador CMS