vedlikehald bygg
vedlikehald bygg

Dårlig vedlikehold av landbruksbygg

Driftsbygningene i Norge får ikke tilstrekkelig vedlikehold, mener takstbransjen. Etterslepet er særlig stort innen mjølkeproduksjonen.

Publisert

Det er mer enn bare måling som mangler på norske landbruksbygg.

– Tilstanden for driftsbygningene har blitt dårligere i løpet av de siste ti årene, sier Bjørn Ludvig Mehlum, leder for avdeling landbruk i Norges TakseringsForbund (NTF).Et stort flertall av bransjekollegene hans har samme inntrykk. I en undersøkelse blant landbrukstakstmenn i NTF svarer åtte av ti at tilstanden er svekket. 10 prosent mener den er som før, mens 10 prosent synes å se en bedring, viser en pressemelding fra NTF.

Alvorlig situasjon

Halvparten av takstmennene mener vedlikeholdet har sakket mer enn 10 år akterut. Ytterligere 50 prosent mener etterslepet tilsvarer mellom fem og ti års manglende vedlikehold.– Situasjonen som beskrives er alvorlig. Avvikling av produksjon er en medvirkende forklaring, men det er mitt inntrykk at det også handler om finansiering og mangel på penger. For en god del av bøndene blir driftsinntektene for små til å sette av midler til vedlikehold.

For mye fokus på maskiner?

Utviklingen kan til dels også skyldes prioriteringer, mener Mehlum.– Blant en del bønder er det høyt fokus på å investere i bedre maskiner. Da kan det i noen tilfeller bli mindre igjen til å vedlikeholde bygningsmasse.

Mjølk og storfe særlig ille

Mjølkeproduksjonen står i en særstilling. 83 prosent mener utfordringen er størst i denne sektoren, mens 15 prosent peker på storfeproduksjonen.– Situasjonen på en del bruk er at mjølkekvoten er solgt, mens tilhørende driftsbygning blir stående uten aktivitet. Innen storfe er oppgradering til topp moderne produksjon svært kostbart, slik at beslutningen om å satse offensivt ofte sitter langt inne, sier Mehlum.

Omstilling gir redusert vedlikehold

Hans inntrykk er at både mjølk- og storfeproduksjon i stor grad avvikles eller vurderes avviklet på de mindre brukene. – Det er forståelig at vedlikeholdet ikke har førsteprioritet der drifta er under avvikling. Samtidig er det trist hvis en pågående omstilling i næringen har som konsekvens at bygningsmassen forfaller, sier Mehlum. Sammenhengen mellom avvikling og vedlikeholdsetterslep er sterkest i avsidesliggende strøk, tror han.– Vi ser ikke like tydelige forskjeller mellom landsdelene. I undersøkelsen peker landbrukstakstmennene på Nord-Norge og Vestlandet som noe mer utsatt enn gjennomsnittet, men et flertall mener forskjellene er små eller ubetydelige.

Powered by Labrador CMS