Bonde inne i trekser
Bonde inne i trekser

Arbeidsplassen viktigere enn økonomien

Å opprettholde drifta og ha en trivelig arbeidsplass er viktigere enn gode økonomiske resultater for Akershus- og Østfoldbønder. Litt økonomistyring er vel heller ikke å forakte, spør NILF i ny rapport?

Publisert

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, NILF, har foretatt en undersøkelse blant sju utbyggingsbruk i Akershus og Østfold som har investert mellom fire og åtte millioner kroner. Resultatet viser at den viktigste motivasjonen for bøndene er å opprettholde drifta på garden og ha en fleksibel og trivelig arbeidsplass. Det økonomiske resultatet kommer i annen rekke.

Dårlig måloppfylling?

I undersøkelsen ble driftsplanene på de sju bruka sammenliknet med oppnådde regnskapsresultater. Det ble avdekket store variasjoner i innhold og detaljrikdom i driftsplanene som var laget, noe som vanskeliggjorde en direkte sammenlikning av budsjettene med resultatene. Bare ett av de sju bruka oppnådde høgere driftsoverskudd enn budsjettert.

Svikt i økonomistyringa?

Det viser at motivasjonen for tett økonomistyring ikke er den beste, sjøl hos bønder som har gjort de største investeringene.

Én av anbefalingene i rapporten er å stille krav til en økonomisk gjennomgang av resultatene noen år etter at investeringene er gjort. De bøndene i undersøkelsen som hadde en slik gjennomgang, konkluderte med at det hadde vært en nyttig øvelse.

Fakta fra undersøkelsen

Investeringene var i tradisjonelt landbruk i årene 2007 og 2008. Regnskapene ble analysert for tre år; året før investering, investeringsåret og første driftsår etter gjennomført investering. Brukene ble delt i en høygruppe og en lavgruppe etter driftsoverskudd første driftsår etter investeringen.

Undersøkelsen viser som ventet både inntektsøkning og kostnadsøkning etter investering. Driftsoverskuddet faller i investeringsåret. I første driftsår etter investeringa er driftsoverskuddet ennå ikke like høyt som før investeringa. For høygruppa bedres driftsoverskuddet fra investeringsåret til første driftsår, mens det for lavgruppa forverres også dette året, til et driftsoverskudd nær null. Høye og undervurderte faste kostnader ser ut til å være et hovedproblem for lavgruppa. Lavgruppa har også høyere rentefot, noe som kan skyldes dårligere forhandlingsdyktighet med långivere.

Du kan laste ned hele rapporten hos NILF her

"
Powered by Labrador CMS