Glad ku
Glad ku

Slipp mjølkerobotene ut – det er vår!

DANMARK: Tusenvis av økologiske kyr ble sluppet på gras i helga. Nå skal mobile, automatiske mjølkeroboter gjøre det mulig for konvensjonelle mjølkekyr å komme ut også.

Publisert

Danske kyr som mjølkes med robot har nå et lønnlig håp om å slippe ut på gras. Foto: colourbox.com

Den økende bruken av mjølkeroboter i danske fjøs gjør det svært vanskelig å få dyrene ut. Videncentret for Landbrug drar nå i gang et nytt, stort prosjekt som skal gjøre det lettere å få mjølkekyr ut på gras. Bak prosjektet står en rekke organisasjoner som representerer mjølkeprodusenter i mange europeiske land, flere europeiske forskningsinstitusjoner, herunder Århus Universitet, samt mjølkeprodusenter i Danmark og Irland.

Mobile mjølkeroboter på gras

’Autograssmilk’, som det nye prosjektet heter, ble startet i februar og skal gå over tre år. løpet av den tida er målet å utvikle og sette ut i livet ulike produksjonssystemer, som klarer å kombinere automatisk mjølking med beiting.

-Én mulighet er å bruke mobile mjølkeroboter, slik at mjølkinga kan foregå ute på beitet, sier sjefskonsulent Ole Kristensen ved Videncentret, som også deltar i prosjektet.

Eter ute – mjølkes inne

Kristensen ser også for seg enklere løsninger med porter og drivganger ute, slik at kyrne kommer forbi det automatiske mjølkeanlegget inne i fjøset. Det skal bli lettere å kombinere beiting med sentral mjølking, er valgspråket til sjefskonsulenten.

Krever nye fôringsstrategier

”Autograssmilk”-prosjektet skal også utvikle fôringsstrategier, som gjør det mulig å kombinere mjølking med å få dyrene ut under åpen himmel. Videre skal det utvikles metoder som øker den økonomiske effektiviteten, når konvensjonelle kyr skal på gras. Det skal bli lettere for bonden å få dyrene ute, og han skal bruke minst mulige ressurser på å hente dyra inn til sentral mjølking.

Resultatene raskt ut til brukeren

-For bonden er det et økonomisk aspekt ved å få dyra på gras. Blant annet fordi gras er en billigere form for fôr og at utgiftene til grovfôr kan holdes nede, sier sjefskonsulenten. Han er meget klar på at den viten som prosjektet kaster av seg, raskt blir brakt ut til bonden, slik at resultatene kan tas i bruk. Her har Vitencentret en viktig rolle, avslutter Ole Kristensen.

"
Powered by Labrador CMS