Hjelm som henger på tre
Hjelm som henger på tre

Forstkandidaten vender tilbake!

Tittelen «forstkandidat» forsvant i dragsuget av Kunnskapsløftet. Fra høsten av kommer den tradisjonsrike utdanninga tilbake ved Universitetet på Ås.

Publisert

Universitetet på Ås arbeider nå med å utvikle kunnskapen om skogfag.

Høsten 2013 kan du igjen bli «Forstkandidat» ved UMB. Da tilbys kandidater med femårig høgere utdanning i skogfag/skogbruk den historiske tittelen, melder nettsida til UMB.

Kvalitetsstempel

Forstkandidatene har lange tradisjoner, og er betegnelsen på en kandidat med fullstendig høgere skogfagutdanning. -Universitetet har stor tro på at en tittel som skognæringa kjenner godt vil være et viktig kvalitetsstempel på personer med spissfaglig skogfagskompetanse på masternivå. Vi er godt fornøyde med at UMB velger å gjeninnføre denne tittelen, sier leder for Institutt for naturforvaltning, professor Ørjan Totland.

Næringsretta utdanning

Totland regner med at den godt kjente skandinaviske tittelen vil være med på å løfte fram utdanningen. Ikke minst siden næringene kjenner dette kunnskapsnivået svært godt og har etterlyst ei slik utdanning.

-Emnekravene til tittelen reflekterer også næringas eget behov. Og det er ikke noen ulempe når en står nyutdannet og vil inn på arbeidsmarkedet, fortsetter Totland.

Slik er studiet

Skogfag er et tverrfaglig studium som dekker alt fra kunnskap om skogen som økosystem, til produksjonen av treprodukter i andre enden. En forstkandidat har djup og brei kunnskap om skog og skogsindustri, det vil si både de økonomiske, tekniske, økologiske og samfunnsmessige aspektene knyttet til forvaltning og høsting av skogressurser.

For å bli forstkandidat må man ha en bachelor i skogfag (alternativt skogbruk) og en master i skogfag fra UMB, samt spesifikke emnekrav som er særlig nærings- og forvaltningsrettede. Forstkandidat blir en valgfri tilleggstittel til Master i skogfag.

Historisk sus

Den eldste oppføringen som er funnet av forstkandidattittelen i Norge er fra 1812. Betegnelsen er trolig kommet til Norge fra tysk via dansk. Den har vært i jevnlig bruk i Norge gjennom de siste to hundre årene, og må sies å være godt innarbeidet. Svenskene bruker en liknende tittel på sine skogfagskandidater, nemlig «Jägmästare».

Powered by Labrador CMS