mjosbrua.jpg
mjosbrua.jpg

Vurderer ny Mjøsbru med eget traktorfelt

Mjøsbrua nærmer seg pensjonsalder. Som alternativ til rehabilitering vurderes ei ny bru med fire felt for biler, et felt for gående og et tre meter bredt felt for mopeder og traktorer.

Publisert

Ei bru kan`kje vara evig, veit du. Ei heller Mjøsbrua. (Foto: Statens Vegvesen)

Uten at vi vil blande oss inn i hvordan Statens Vegvesen disponerer sine midler og hvordan de velger å krysse Mjøsa, vil vi advare om faren for at nye Mjøsbrua blir for smal.

Landbruksmaskiner = inntil 3,5 m

Vi har nylig vært gjennom en runde om breie landbruksmaskiner, og alle som kjenner landbruket vet at svært mye av redskapen vår har bredder på både 3,0 og 3,5 meter. Gjennom et omfattende arbeid som nylig er utført for Samferdselsdepartementet, er det dokumentert at landbruket har så bredt utstyr, at omfanget av brei redskap neppe vil avta framover, og at landbruket har behov for disse breie maskinene. Det er full aksept for at slike redskaper skal kunne kjøres på veg også i framtida, med bredde på inntil 3,5 meter.

Plan: 3,0 meter

Derfor blir vi ørlite bekymret når Hamar Arbeiderblad kan melde at Statens Vegvesen planlegger ei ny Mjøsbru med et eget traktor- og mopedfelt med kun tre meters bredde. Et slikt kjørefelt er greit for dem som kjører traktor med tilhenger, men det fyller ikke landbrukets behov.

Tips: Tenkt bredt og langt

" Vårt råd til planavdelingene i Statens Vegvesen er derfor at alle prosjekteringsarbeider for veger der man må kunne forvente at landbruksmaskiner behøver å ferdes, dimensjoneres med utgangspunkt i at kjøretøyene kan være inntil 3,5 meter breie, og samtidig bør det tas hensyn til at kjøretøyene kan ha full lengde etter hva som er tillatt, altså inntil 18 meter vogntoglengde, samt tilstrekkelig frihøyde (samme høyder som for lastebil) og aksellast. Dette er alt i dag situasjonen for eksempelvis skurtreskere med skjærebordsvogn. Å bygge noe som ikke takler kjøretøyer av slike dimensjoner, vil være å legge nye og unødige hindre i vegen for landbruket, bokstavelig talt.

Skryt

Når det er sagt: Vegvesenet skal ha honnør for at de alt nå har notert landbruksmaskiner på blokka når de pønsker på mulige løsninger for ny Mjøsbru. Det eneste som mangler, er at de også oppdaterer notatene sine på hvilke dimensjoner dagens landbrukskjøretøyer har.

Powered by Labrador CMS