Cafeteateret
Cafeteateret

Teater flesker til mot fordommer om landbruket

Cafeteateret i København setter opp et stykke som skal bekjempe fordommer og nå ut til dem som ikke er interessert i landbruk. Foruten skuespillere er det både bønder, forskere og dyr med i forestillingen.

Publisert

Døde som levende dyr deltar i teaterstykket. Foto: Cafeteaterert

Teaterstykket er kalt «Projekt landbrug» og har premiere 3. mars. Det skal spilles hele måneden ut. Cafeteateret har allerede vakt debatt med sin planlagte forestilling, Manifest 2083, om massemorderen Anders Breivik til høsten.

Korrigerer danskenes oppfatning av landbruket

- Jeg synes landbruk er et ufattelig interessant emne, fordi det har så stor betydning for dansk identitet. Dessuten mener jeg at de bildene av landbruket som de fleste dansker har i hodet, ikke stemmer overens med virkeligheten, sier kunstnerisk leder for teateret, Christian Lolikke, til Food & Culture. Han mener landbruket i dag og for 50 år siden er to helt forskjellige verdener og at kløften mellom by og land er blitt større og forståelsen mindre.

- Derfor har det vært nødvendig å bringe landet inn til byen, understreker han.

Vi nå den kritiske Københavneren

Lolikke håper at publikum lar seg utfordre på sine holdninger og at stykket vil virke engasjerende. Det er i alle fall sært underholdende, får vi vite.

«Projekt landbrug» er blitt til i samarbeid med landbruket sjøl. Som har bidratt med kontakter til bønder, med bakgrunnskunnskap, dyr og landbruksmaskiner. Men det har vært opp til teateret å utforme stykket.

-Grunnen til at vi velger å bidra til stykket, er for å nå fram til de kritiske forbrukerne i storbyen, sier Anders Søgaard, avdelingsleder i Landbrug & Fødevarer.

Veksler mellom tre scener

Publikum i salen vil også bli dratt aktivt inn i forestillingen. Lys, levende bønder vil også delta. Det samme vil forskere. Publikum vil beveges seg mellom tre scener i teateret. På to av dem vil skuespillere, dyr og sangere underholde, mens på den tredje vil en rekke debattanter utfordre publikum på emner som bæredyktighet og sløsing med mat.

Mange vil besøke «bondegården»

Bøndene skal bidra ved å fortelle om anekdoter fra egne liv. Dette ser de fram til for å kunne være med på å rette opp noen av de gale oppfatninger byfolk har av landbruket. I løpet av spilleperioden får «bondegården» i Skindergade besøk av mange prominente gjester, både fra inn- og utland, som sikkert vet å sette fyr på diskusjonen.

Det er også utarbeidet undervisningsmateriale til bruk i skolene som en del av prosjektet.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS