Salmonella
Salmonella

Salmonella funnet i svinebesetning i N-Trøndelag

Mattilsynet fikk i dag, 20. januar, bekreftet funn av Salmonella typhimurium hos et enkeltdyr i en svinebesetning i Levanger kommune.

Publisert

Funnet er gjort i forbindelse med rutinemessig prøvetaking. Besetningen er pålagt restriksjoner. Restriksjonene innebærer blant annet at det er forbud mot å føre dyr inn og ut av dyreholdet. Mattilsynet har iverksatt tiltak for å oppklare smittekilden og utrede mulig smitte til andre dyr i besetninga og til andre dyrehold.

Powered by Labrador CMS