Husdyr

Rogaland ruler på husdyrtoppen

Rogaland er fortsatt det største husdyrfylket i landet og Jæren regionen med den største dyretettheten.  Det grovfôrbaserte dyreholdet har endra seg de siste ti åra. Antall bruk er gått ned, mens tallet på dyr per bruk er gått opp. Rogaland er stadig størst på mjølk.

Publisert

Ingen gjør Rogaland rangen stridig som landets ledende mjølkefylke.

For mjølkekyr har det vært en nedgang både i antall dyr og antall bruk fra 2002 til 2012. Tallet på bruk har gått ned med 43 prosent og tallet på dyr er gått ned med 16,5 prosent. Samtidig har antall dyr per bruk gått opp med 47 prosent, fra 18 til 27 mjølkekyr, melder Fylkesnytt fra Rogaland.

Rogaland er det største sauefylket

Tallet på sau har vært noenlunde stabilt de siste ti åra. En ørliten reduksjon på 0,7 prosent. Ser vi på antall dyr per bruk, har det vært en økning på 25 prosent i perioden. Samtidig har antall bruk gått ned med 16 prosent.

Utegangersau viktig for landskapet

Tallet på utegangersau i Rogaland har økte fra 3000 registrerte individer i 2002 til over 7000 i 2011. Her er det Haugslandet som har flest dyr, noe som er logisk på bakgrunn av stor tilgang på beiteareal i utmark.

Formidabel vekst i slaktekylling

Rogaland har en stor svine- og fjørfeproduksjon, og særlig på Jæren er produksjonen høg. Siden de konsesjonsfrie grensene økte med 50 prosent i 2004, har dyretallet innen de regulerte dyreslaga gått opp.

Fra 2004 til 2011 har tallet på slaktekyllinger økt med 80 prosent og antall bruk med 26 prosent! Bare på Jæren er det 79 bruk med slaktekylling.

Flere verpehøner – færre bruk

Antall verpehøner i Rogaland har gått opp med 10 prosent fra 2004 til 2011. I samme periode har antall bruk gått ned med 35 prosent. Resultatet blir en økning i bruksstørrelsen på over 70 prosent.

Rogaland størst på slaktegris

Antall bruk med slaktegris har gått ned med 30 prosent fra 2004 til i fjor. I samme periode har antall dyr økt med 25 prosent. Bruka har med andre ord blitt større. Økninga i antall dyr per bruk var på hele 75 prosent for hele perioden. Jæren er igjen størst med over 400 bruk med slaktegris og en slaktemengde på 300 000 dyr i 2011.

Færre avlspurker i fylket

Tallet på bruk med smågrisproduksjon er gått ned med over 30 prosent siden 2004. I denne produksjonen er også antall dyr gått ned med tre prosent. Samtidig er antall dyr per bruk gått opp med 44 prosent. Igjen er det Jæren som har flest bruk med smågrisproduksjon.

Powered by Labrador CMS