Rogaland Landbrukspark nytt kompetansesenter for landbruket

Ni kunnskapsbaserte institusjoner har etablert en egen kunnskapspark for å gi rådgivning og forskningsbasert kunnskap til bønder og andre.

Publisert

Per i dag er Høgskulen for landbruk og bygdenæringer, Klepp rekneskapslag, Norsk Landbruksrådgivning Rogaland, Tine SA, Veksthusringen, Vinterlandbruksskulen på Jæren og Øksnavad vidaregåande skule med i Rogaland Landbrukspark SA (RLP). Den niende partneren, Bioforsk, blir medeier i løpet av 2012.

Rogaland Landbrukspart (RLP) er lokalisert på Særheim i Klepp kommune og samler omlag 150 kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Den overordna målsetningen for landbruksparken er å øke konkurransekrafta for landbruket. RLP ønsker å være en sentraø medspiller i den videre utviklingen av landbruket både i Rogaland og resten av landet.

Den overodnede målsetningen er økt konkurransekraft, og det er definert fire sentrale kompetansefelt:

Bioøkonomi (grovfor, veksthusproduksjon, grønt miljø, natur og næring)

Miljøutfordringer i landbruket (Husdyrgjødsel og spredeareal, klimagasser)

Landskap og areal (Landbruket som landskapsprodusent, landskap og kulturpleie, samspill og konflikt – landbruk, industri og annet næringsliv, naturen som verdiskapar)

Innovasjon og entreprenørskap (Innovasjon i landbruket, nye næringar i landbruket, bygdeutvikling)

Powered by Labrador CMS