Modellstatistikk

Det er registrert traktorar frå 306 modellar i 2011. Her finn du dei i rekkefølgje.

Publisert

Under følgjer ei opplisting av kor mange som er registrerte av kvar enkelt modell siste år. Statistikken er inndelt i grupper på 50 i kvar, for å gjere den lettare å orientere seg i. Sjekkar du Bedre Gardsdrift nr. 1 2012, får du også opplysningar om korleis dei 25 mest populære modellane gjer det i høve til 2010. I tillegg traktorane nemnde her, kjem 94 modellar det er registrert berre ein av. Denne lista er så lang at vi ikkje prioriterer å vise den. Her er alt frå beltetraktoren Antonio Carraro Mach 4, via spesialtraktorar som Aebi TT 270 og Holder C250 til ukjende minitraktorar som Tuber 40 og flaggskip av typen Fendt 936 Vario.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS