Gardsbrann, låvebrann
Gardsbrann, låvebrann

Landbruksbranner for en halv milliard kroner i fjor

304 branner i driftsbygninger og 213 branner i våningshus. Dette er den dystre brannstatistikken i landbruket for fjoråret.

Publisert

Skadeutbetalingene for brannene i driftsbygningene beløp seg til 307 millioner kroner. De 213 brannene i våningshus hadde en skadeutbetaling på 145 millioner kroner. 58 millioner kroner gikk tapt i brann i veksthus. Med andre ord godt over 500 millioner kroner.

El er syndebukken

Dette tallmaterialet lå på bordet da Landbrukets brannvernkomité (LBK), samarbeidsforumet for stat, forsikring og næring, avholdt årsmøte i Larvik sist i forrige måned.

Igjen ble det fastslått at to av tre branner i driftsbygninger har sammenheng med el eller bruk av el. Den største grisehusbrannen i 2011, der 800 gris mistet livet, var forårsaket av en kompressor tilknyttet våtfôringsanlegget.

Krav om sikring av vifter

Det er tidligere avdekket svakhet på motorvernet på vifter montert i landbruksbygg etter 1985, og dette blir spesielt problematisk der viftene plassert i kanal av brennbar plast, med avtrekk over tak. Det er derfor innført krav om sikring av slike vifter med motorvern med manuell gjeninnkobling eller temperaturvarsling på viftemotor tilknyttet brannvarslingsanlegget.

Årsmøtet i Landbrukets brannvernkomité har vedtatt følgende prioriteringer for 2012:

Mål: 1. Redusere antall feil i nye el-anlegg 2. Avdekke brannfarlige feil i eldre anlegg. 3. Heve bevissthet om risikoområder og styrke egenkontroll og vedlikehold.

Middel: 1. Sikre at el-installatører har tilstrekkelig god kjennskap til krav og praktiske utfordringer som kjennetegner landbruksbygg. 2. Gjennomføre el-kontroll med termografering av godkjent kontrollør.3. Gjennomføre HMS-kampanje i landbruket, der brannvern blir viktig tema.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS