kartoffel
kartoffel

Hver femte matpotet må vrakes

18 prosent av alle matpoteter har kvalitetsfeil. Dette utgjør et økonomisk tap for potetbonden på tusen kroner per dekar. Tapet er også tilsvarende stort for industripoteter.

Publisert

Flest mekaniske skader oppstår under innhøsting. Arkivbilde.

Mekaniske skader, grønne knoller og skurv er de tre største «syndebukkene. De utgjør 55 prosent av kvalitetstapene både i matpoteter og i industrileveranser, forteller Prosjektleder i Fagforum Potet og forsker i Bioforsk Øst, Per Y. Steinsholt. Nå er han opptatt av å komme feilene til livs gjennom bedre dyrkningsteknikk.

Mest skader under innhøsting

-Forbedret dyrkingsteknikk krever innsats, og denne innsatsen bør settes inn der den gir mest utbytte. Vi har gjennomført denne undersøkelsen for å fokusere på de største kvalitetsfeilene, og på de feilene som lettest kan påvirkes, sier Steinsholt.

De fleste mekaniske skader oppstår under innhøsting, og er årsaken til fjerdeparten av kvalitetstapene ved levering, mens grønne knoller har vært årsak til nesten 18 prosent i middel de siste tre åra. Deretter følger skurv med 13 prosent av kvalitetstapene totalt.

Solid bakgrunnsmateriale

Bakgrunnen for tallene er undersøkelse fra Fagforum Potet - et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk og Norsk landbruksrådgiving og store deler av potetbransjen. De siste sesongene har de innhentet opplysninger fra potetbransjen om mengde og type kvalitetsfeil ved levering. Tallene som danner basis for kvalitetsoversikten er innhentet fra HOFF, Findus, Hvebergsmoen Potetpakkeri, Maarud, Kims og Totenpoteter, og de presenterte resultatene baserer seg på cirka 60 000 tonn til matpotetpakkeriene, og cirka 110 000 tonn til potetindustrien hvert år.

Kjøp friske settepoteter!

- Mengde og type kvalitetsfeil påvirkes i stor grad av sortsvalget. Her har dyrkeren oftest begrenset valgmulighet, påpeker Steinsholt. Matpotetmarkedet og industrien stiller nemlig spesifikke krav som begrenser dyrkernes valg av sort. Dyrkerne må derfor forholde seg til svakhetene til den enkelte potetsort, og det blir derfor laget sortsspesifikke dyrkingsveiledninger med fokus på disse svake egenskapene. Men det er naturligvis også muligheter til jevnlig å kjøpe inn friske sertifiserte settepoteter for å forbedre kvaliteten på avlinga.

Mye skurv på matpoteter

Det er også flere forhold som påvirkes av vann og fuktighet, påpeker Steinsholt. Skurv kan unngås med tidlig vanning, vekstsprekker og kolv med jevne fuktighetsforhold gjennom hele vekstsesongen. Skurvangrepene varierer fra år til år, mest var det i vekstsesongen 2008 og minst i sesongen etter. Det var tørt i knolldanningsfasen i 2008. Det er hvert år registrert minst dobbelt så mye skurv i matpoteter som i industripoteter, noe som kan skyldes høyere krav matpotetmarkedet.

Hypping mot grønne knoller

- Sist, men ikke minst, er det mange tiltak som kan redusere grønnfargingen på potetene. Andelen grønne knoller har vært økende. Riktig settedybde, stor radavstand, brede kjørespor og god hypping – gjerne to ganger – er meget aktuelle forbedringsmuligheter som ikke koster så mye å gjennomføre, og som også kan reduseres mekaniske skader og skallmisfarging. Sistnevnte skade utgjør 15 prosent av kvalitetsfeilene i matpoteter

Bedre økonomi

For å vise økonomien ved forbedring av dyrkingsteknikken, gir Per Y Steinsholt følgende eksempel:

- Dersom det forventes en potetpris på kr. 2,00 pr kg vil 18 prosent utplukk utgjøre kr. 1.080,- i tapt avling pr daa ved et avlingsnivå på 3000 kg pr daa. Ved industrileveranser vil en forbedring på 16,2 feilenheter kunne gi et kvalitetstillegg på 36 øre pr kg, tilsvarende 1.080,- kroner pr daa ved samme avlingsnivå. Mindre kvalitetsfeil vil gi bedre betaling for avlinga.

Powered by Labrador CMS