halm
halm

Halm undervurdert som biobrensel i Norge

Halm blir lite brukt som biobrensel i Norge. Et fireårig forskningsprosjekt i regi av Skog og landskap har sett nærmere på halm som energikilde.

Publisert

Sju brukere har i tre år rapportert om avlinger, tidsforbruk og energiproduksjon i sine halmfyringsanlegg. I rapporten fra Skog og landskap får du en oversikt over tidsforbruk og kostnader i forbindelse med innsamling og bruk av halm som biobrensel i småskala fyringsanlegg.

Prosjektet har vært finansiert av Forskningsrådet og Jordbruksavtalen. Energigården – Senter for bioenergi og Bioforsk Øst – Apelsvoll har koordinert oppdraget og vært oppdragsgiver for Skog og landskap.

I Norge produserer vi hvert år 500-700 tusen tonn halm. 500 tusen tonn halm tilsvarer et energipotensiale på 2,4 TWh. I Danmark har halm vært brukt til energiformål siden 1970-tallet og tilsvarer i dag rundt 5 TWh, mens det i Sverige ikke nyttes mer enn 0,1 millioner tonn. I tillegg til varmeproduksjon kan halmen benyttes til flere energiprodukter som elektrisk energi, gass, biogass og etanol.

"
Powered by Labrador CMS