Fugleskremsel

Fugleskremsel som snakker fuglenes språk

Forskere fra Aarhus Universitet har utvikla et intelligent fugleskremsel som skal hindre at store fugleflokker slår seg ned på bondens åker. Fuglene skremmes av et språk de forstår.

Publisert

Fugler, lytt på radio: Se til å komme dere vekk! Foto: Århus Universitet

At grådige fugleflokker spiser av kornlasset eller ødelegger beitemarker gir danske bønder store økonomiske tap. Derfor har forskerne tatt affære. Det er særlig gjess, svaner og kornkråker som er skadegjørerne.

Skremmealarmen går!

-Vi har utviklet et system som oppdager fuglenes tilstedeværelse ved å gjenkjenne lydene deres. Systemet klarer å fange opp fuglenes ”språk” og sender deretter ut en passende skremmelyd som fuglene forbinder med flukt, sier Kim Arild Steen, ingeniør og ph.d.-student ved Aarhus Universitet.

Det sendes først ut en skremmelyd når fuglene er i lufta. Hvis fuglene likevel lander, gjentas lyden.

Teknologi oversetter fuglespråket

Forskerne har kartlagt sammenhengen mellom fuglenes atferd og lydene deres på bakgrunn av mange timers video- og lydopptak av gjess. Metoden er basert på signalbehandling, mønstergjenkjenning og bildeanalyse. Ved å kombinere disse er det mulig å oversette fuglespråket.

Skyter ikke spurv med kanoner

Danskene har utviklet lydmodeller for landing, flukt og opphold på åkeren. Systemet oversetter lydene og sender ut skremmestimuli når det er nødvendig. På den måten oppnår vi større presisjon og unngår samtidig å belaste de fuglearter som ikke er til sjenanse for bonden.

Forsøkene lover godt så langt

Det er mulig å se for seg systemet bruk på golfbaner og på flyplasser. Forskerne har akkurat avslutta en test av prototypen i Sønderjylland og resultatene så langt er lovende.

I dag brukes gasskanoner og skremmesystemer med ulike akustiske og visuelle stimuli til å hindre at fugleflokkene lander på åkrene. Ingen av disse metodene er effektive fordi fuglene raskt venner seg til bortskremmingen og ignorerer den.

Powered by Labrador CMS