Dagmar

Dagmar slo 700 000 kubikk til bakken

Siste rapporter fra Fylkesmennene, Skogbrand Forsikring og Skogeierforbundet tyder på at Dagmar veltet 700 000 kubikkmeter skog.

Publisert

Bildet viser Dagmars herjinger på Vestlandet, Nordfjordeid. Foto: Per Asle Hjelmeland.

På Østlandet er det registrert anslagsvis 400 000 – 450 000 kubikkmeter skog som er felt av Dagmar. Skadeomfanget utgjør 1 – 1,5 normal månedsavvirkning. I Hedmark kan det være snakk om 100-150 000 kubikk i området sør fra Elverum. Et tilsvarende tall gjeler også for Oppland, hovedsakelig lokalisert til Skjåk, Hadeland og Toten. Det er også mye vindfellinger på Romerike, Ringerike og Flesberg, anslagsvis 120 000 kubikkmeter. I tillegg vil det være spredte vindfellinger også i andre områder, men for Agder, Telemark, Vestfold og Østfold er det foreløpig ikke meldt om store skader, skriver SLF.

Godt i gang med oppryddinga på Østlandet

Det kan se ut som det er mye skader i furu, på flate furumoer og tynnede bestand. En stor del av skadetilfellene på Østlandet har forsikringsdekning. Det er god fremkommelighet med veier og god kapasitet i driftsapparatet til å ta seg av skadet skog. Hogstplaner er allerede i ferd med å bli lagt om, og driftsapparatet blir omdirigert til vindfallhogst. Sjøl om vindskadene på Østlandet utgjør en økonomisk og administrativ belastning, så vil det la seg gjøre å ta vare på det meste av tømmeret. Det er et problem at skadene er spredt over så stort geografisk område. Vindfallområder som ikke blir ryddet, i kombinasjon med en høy barkbillepopulasjon fra før av, vil gi økt risiko for barkbilleskader.

Utfordringene større på Vestlandet

Vestlandet har så langt meldt om anslagsvis 250-300 00 kubikkmeter vindfelt skog. Her er skadene konsentrert til Sogn og Fjordane (Nordfjord og Sogn) med ca. 150-200 000 kubikk, og til søndre deler av Møre og Romsdal der det hittil er registrert ca. 100 000 kubikkmeter. Foreløpig er lite skader meldt fra Rogaland, Hordaland og Trøndelag.

Tre årskvantum blåst ned

I Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er problemene større, sjøl om omfanget er mindre. Tre normale årskvantum ligger nede i Sogn og Fjordane. Driftsapparatet er lite utbygd, det er mangel på veger og forsikringsdekningen er låg, bare 10 prosent. Det må til planlegging og prioritering av hogstområder, næringen og forvaltningen er så vidt i gang med dette.

Omfanget kan øke – SLF følger med

Anslaget er blitt oppjustert litt dag for dag, og kan fortsatt øke noe. Dette fordi det gjelder et så stort geografisk område, og fortsatt kan det være en del som ikke er blitt registrert eller oppdaget.

-Vi oppfordrer derfor skogeiere til å gå ut og få oversikt over skader i egen skog, sier Per Guldbrand Solli. SLF følger opp med mer informasjon når vi får mer oversikt over skadene eller situasjonen endrer seg.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS