robot
robot

4000 produsenter kjøpte kumjølkkvote 291 solgte

14,5 millioner liter kumjølkkvote er nå fordelt på 4 008 søkere, som innen 1. desember hadde meldt sin interesse for kjøp av kvote fra staten. 291 mjølkeprodusenter valgte å selge en kvotemengde på 26,2 millioner liter i fjor.

Publisert

Bildetekst her...

27 prosent av eierne av landbrukseiendom med mjølkekvote kjøpte kvote fra staten i 2011. Dette er en nedgang på to prosent sammenliknet med 2010.

Ønsket å kjøpe det tidoble

Kvotekjøperne meldte inn et kvotekjøp på 132,7 millioner liter. Men staten hadde bare 14,5 millioner liter til omfordeling. Reglene for tildeling av kvotekjøp i 2011 var slik at desto større kvote du meldte inn for kjøp, desto større andel av tilgjengelig kvote ut over minstekvantumet på 2 500 liter (5 000 liter i Finnmark) fikk du tilbud om å kjøpe.

I Buskerud fikk alle sine ønsker oppfylt

Kvotekjøperne i Oppland, Rogaland, Nordland og Hedmark får minst i forhold til den mengden de søkte om å få kjøpe. Etterspørselen i disse fylkene er så stor at hver kjøper får under minstekvantumet på 2 500 liter. Kjøperne i Buskerud er de eneste som får kjøpe alt de har søkt om innenfor gjeldende kvotetak. Aust-Agder og Telemark peker seg også ut som fylker hvor kjøperne får god uttelling med kjøpsprosenter på henholdsvis 87,9 og 59,8.

Midt-Norge selger mest

Samtidig var det 291 mjølkeprodusenter som solgte kvotemengder på 26,2 millioner liter i fjor. Til sammenlikning var tallene 277 og 25,5 millioner liter i 20120. Noe som viser et nokså stabilt kvotesalg.

Det ble solgt mest kvoter i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.

Powered by Labrador CMS