Sahara forest_1
Sahara forest_1

Skal dyrke grønnsaker i ørkenen

Sahara Forest Project AS, Yara International ASA og det qatarske gjødselselskapet QAFCO signerer i dag en avtale om bygging av et anlegg for dyrking av frukt og grønnsaker i ørkenen.

Publisert

Anlegget skal dekke 10 000 kvadratmeter utenfor Doha i Qatar. Det skal bestå av ulike miljøteknologier. Eksempelvis skal det inneholde flere drivhus som utnytter sjøvann for å skape et kjølig og fuktig vekstmiljø. Dette sjøvannet skal avsaltes, og ferskvannet brukes til dyrking i drivhusene. Elektrisitet til avsaltingsenheten kommer fra et anlegg for konsentrert solkraft. Alger og halofytter skal også dyrkes på anlegget. Sistnevnte er planter som tåler saltvann.

Et viktig mål med prosjektet skal være å demonstrere potensialet for dyrking av ørkenområder. Kostnadsrammen for prosjektet er drøyt 30 millioner kroner. Det finansieres av QAFCO og Yara, mens Sahara Forest Project AS står for gjennomføringen.

Powered by Labrador CMS