tømmer1
tømmer1

Rekordhogst i Buskerud

Avvirkninga i fylket var rekordhøy i fjor. Det ble omsatt 1 116 724 kubikkmeter tømmer for en førstehåndsverdi på nærmere 400 millioner kroner.

Publisert

Ikke siden 1990 har det vært hogd så mye i Buskerud-skogene, melder Fylkesmannen. Over 150 000 kubikk er tynningsvirke. Det skulle borge for kvalitetstømmer i framtida.

Må fortsatt importere tømmer

Treforedlingsindustrien i Buskerud bruker årlig mellom 2,5 og 3 millioner kubikkmeter tømmer, så økt hogstkvantum kommer godt med. Men i dag er fylket fortsatt en nettoimportør av virke.

Et stykke igjen ennå

Tallene fra Skogfondregnskapet viser videre at planteaktiviteten økte med 25 prosent fra 2010 til 2011. Når det gjelder andre investering som markberedning og ungskogpleie, viser tallene at fylket fortsatt har en veg å gå når det å nå målene i ”Strategi for økt aktivitet i skogbruket i Buskerud 2009-2012”.

Powered by Labrador CMS