Rånesed

Kjønnssortert rånesæd gir ikke flere hunngriser

DANMARK: Videncenteret for Svineproduksjon (VSP) avblåser forsøket med kjønnssortert sæd, som skulle sikre flest mulig hunngriser.

Publisert

VSP har sammen med det walisiske selskapet Ovasort Ltd. gjennomført et prosjekt i håp om å utvikle en metode for å sortere rånesæd etter kjønn. Dette for å produsere flere hunngriser enn hanngriser, som for tida må kastreres, melder Maskinbladet.

Proteinet som prøvestein

Hypotesen i prosjektet har vært at sædcellene på overflata har noen kjønnsspesifikke proteiner. Disse proteinene ble brukt til å atskille de to typer kjønnsceller i sæddosen. Dermed skulle det være mulig å oppnå en større frekvens av hunngriser på bekostning av gutta.

Ikke så spesielle som de trodde

Det uheldige er at det er identifisert langt flere av disse proteinene enn forventet, og at det er utviklet antistoffer mot kjønnsspesifikke proteiner. Det er gjennomført tester som viser at antistoffer kan binde seg til sædceller og få dem til å klumpe seg sammen.

-Opprinnelig forventet vi at de kjønnsbundne proteinene var helt spesifikke, slik at det på hannceller (Y-celler) var én type proteiner, som ikke fantes på hunncellene (X-celler). Dette ville vært nok til å utvikle 100 prosent spesifikke antistoffer, som kunne brukes til å drepe Y-celler ved å kombinere antistoffene med et «drapsmolekyl». Dette siste ødelegger cellemembranen, forklarer Niels Kjelsen, avdelingssjef ve VSP.

Finnes på begge typer kjønnsceller

Dessverre viste det seg at det kartlagte proteinet finnes på begge typer kjønnsceller, dog i ulike mengder, noe som utelukket overnevnte mulighet. Andre mer avanserte separasjonsmetoder er overveid, men sjansen for suksess er vurdert som lav i forhold til effektiviteten.

I tillegg klarer heller ikke det walisiske selskapet å skaffe mer frisk kapital, da de foreløpige resultatene ikke var tilfredsstillende. Disse to forholdene har gjort at VSP har valgt å bryte samarbeidet.

Gir ikke opp kampen mot rånelukta

Sjøl om dette prosjektet gikk i vasken, fortsetter VSP aktivt forsking innen hanngrisområdet. Et nytt treårig prosjekt i samarbeid med Københavns Universitet, som omhandler avl mot rånelukt, er i gang.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS