traktor skrot.jpg
traktor skrot.jpg

Henter skrotet ditt - gratis

Nå kan du bli kvitt utrangerte traktorer og annen gammel redskap, uten egeninnsats. Ragn-Sells vil gjerne hente og overta ubrukbare traktorer og annet metallskrot.

Publisert

Det som ikke har nytteverdi for deg, kan gjøre nytte for seg for andre. Om ikke annet er det bedre at det ender som skrapmetall enn at det blir stående til forfalls. (foto: colourbox)

– Ordningen er bra for begge parter. Eierne kan enkelt kvitte seg med kjøretøy som med tiden har blitt til spesialavfall, mens vi kan gjenvinne metalldelene med en liten fortjeneste, sier Tor Arne Sandholt, salgs- og markedsdirektør i Ragn-Sells. Selskapet er en landsdekkende leverandør av tjenester knyttet til innsamling, transport og gjenvinning av restprodukter og -avfall. Tilbudet omfatter også andre typer utrangert tung metallredskap som ploger og harver. – Vi tror det finnes mye sånt på låver, i uthus eller hensatt på gården. Når det blir lettere å kvitte seg med det, kan det bli stor pågang. En del steder i landet må vi ta forbehold for lang eller vanskelig transportvei til de godkjente mottaksanleggene våre, men når det gjelder mengde har vi god kapasitet, sier Sandholt. Har du noe du vil ha ryddet bort, er det altså bare å kontakte selskapet. Store antall I tillegg de om lag 230 000 registrerte traktorene i Norge, finnes det et betydelig antall norske traktorer som ikke er registrert i offentlig statistikk. – Inntil 1971 var traktorer omfattet av et unntak fra kravet om vanlig registrering hvis de i hovedsak bare skulle benyttes utenom offentlig vei. Mange av de eldre traktorene er nok derfor ikke med i oversikten, sier sjefingeniør Ivar Fjeldberg ved kjøretøyregistreringen i Statens vegvesen.Det er med tall som dette i bakhodet at Ragn-Sells antar at det finnes et betydelig tall traktorer, og også redskaper, som ikke lenger gjør nytte for seg, og som gjør bedre tjeneste som resirkulert metall enn som en skrothaug i skogkanten.Bra for ansiktet utad – Jeg tror mange vil sette pris på muligheten til å kvitte seg med utstyr som er utrangert på en enkel og grei måte, sier Trond Ellingsbø, leder i Oppland Bondelag. En slik opprydding vil også være positivt for næringens ansikt utad, mener han. – Skrot og uorden hører ikke hjemme på en gård der det produseres mat. Men jeg tror ikke problemet med å beholde skrotferdig redskap er spesielt knyttet til landbruket. Mange villaeiere og industribedrifter har også mye å rydde opp i, sier Ellingsbø. Ta vare på klenodieneEllingsbø i Oppland Bondelag peker samtidig på at mange traktorer er bevaringsverdige. Slike eksemplarer vil det neppe bli aktuelt å hente til gjenvinning med det første. Imidlertid kan jo en ryddeaksjon være en nyttig anledning til å annonsere slikt som er brukbart og kvitte seg med slikt som verken er salgbart, bevaringsverdig eller nyttbart.

Powered by Labrador CMS