Sagbruk fra tidlig 1900-tall.
Sagbruk fra tidlig 1900-tall.

Dampende demonstrasjon

Dampskyen fra lokomobilen sto høyt over Gammelsaga i Stange da Hedmarken Maskinlag demonstrerte sagbruk fra tidlig på 1900-tallet.

Publisert

Sagskuret svinger i takt med lokomobilen når de tykkeste stokkene møter sagbladet.

Modellen heter Britannia engine, og den er produsert av Marshall Sonns & co i England. Med et arbeidstrykk på sju bar yter maskinen 10 seige hestekrefter.

Saga har en årskapasitet på 2200-2500 kubikkmeter tømmer, men det forutsetter lange arbeidsdager.

Lokomobilen.
Lokomobilen.

Både lokomobilen og saga er eid av Stange Almenning. Det er derimot maskinlaget som står ansvarlig for oppussingsarbeidet, som har kostet 900-1000 arbeidstimer.

Powered by Labrador CMS