Fjøsbrann Gjensidige

Rekordmange branner i landbruket

I 2011 registrerte Gjensidige 379 gardsbranner i Norge. Av disse var 247 i driftsbygg. Selskapet betalte 212 millioner kroner i skadeserstatning, sammenliknet med 114 millioner kroner i 2010.

Publisert

Fagdirektør for brann i Gjensidige, Odd Rød. Foto: Gjensidige.

- Brannutviklingen på driftsbygninger er svært bekymringsfull, særlig med tanke på at det ofte befinner seg mange dyr og store verdier i disse bygningene. Vi har i løpet av året dessverre sett flere store dyretragedier rundt om i landet, noe som også er en meget stor påkjenning for bøndene som opplever det, sier fagdirektør for brann i Gjensidige, Odd Rød.

Til tross for den uheldige utviklingen, mener Gjensidige at brannvarslingsanlegg er et av de viktigste tiltakene for å redde dyre- og menneskeliv. Men, de ser også at mange gamle brannvarslingsanlegg trenger ettersyn og oppgraderinger. Elektriske årsaker hevdes å stå for halvparten av brannene og Gjensidige tror hyppig kontroll av elektriske anlegg vil redusere de høye branntallene.

Selskapet mener Politiet bør prioritere oppklaring av brannårsaker høyere, og om nødvendig tildeles ressurser til dette.

- Uten en god brannårsaksstatistikk er det dessverre stor sannsynlighet for at vi famler i blinde med å finne riktige forebyggende tiltak mot de viktigste brannårsakene. Vi mener en satsing på brannetterforskning ville gitt sikrere resultater og en kraftig økning i andelen branner som blir oppklart, sier Odd Rød.

Powered by Labrador CMS