Fagskole_1

Fagskoletilbud i Landbruksteknikk

VEA Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører utvikler et fagskoletilbud i landbruksteknikk, som trolig legges til Høgskolen i Hedmark, avdeling Blæstad.

Publisert

Utviklingen skjer i løpet av dette året, og første studieår blir 2013. Alle med VG3 Naturbruk, med eller uten studiekompetanse kan søke. Realkompetansevurdering vil også bli brukt i opptaksarbeidet og studietiden skal være ett år.

Foreløpige planer avslører at undervisningen trolig bygger på fem ulike emner. Maskinelementer, materiallære og konstruksjoner, Motor og traktor, Landbruksteknikk utendørs, Landbruksteknikk innendørs og Økonomi og driftsledelse. I tillegg vektlegges praktisk bruk, vedlikehold og reparasjon av maskiner og utstyr. Det faglige nivået vil ligge over videregående skole og er en praktisk utdanning i forhold til Høgskole/universitet.

Blæstad skal huse fagskolen, som i tillegg vil benytte seg av verksteder, maskiner og utearealer som allerede finnes ved høgskoleavdelingen.

Planteproduksjon på Hvam

I samarbeid med Fagskolen Innlandet jobber Hvam videregående skole med et fagskoletilbud kalt Planteproduksjon og driftsledelse. Det skal undervises på Hvam, og vil være ett modulbasert deltidsstudie over to år. Også dette studietilbudet vil være tilgjengelig fra 2013.

Powered by Labrador CMS