NRF-klaver

Husdyra til hovedstaden for å gjøre seg feite

For økt beitebruk på arealer i og omkring Oslo, har Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Norges Vel og Bymiljøetaten i Oslo kommune innledet et samarbeid.

Publisert

Til sommeren blir det kalvedans i bynære strøk. Foto: Selskapet for Norges Vel

Hensikten med denne satsinga er å profilere og synliggjøre det bynære landbruket ved å opptre sammen om de positive verdiene av å ha dyr på beite, leser vi siste utgave av Fylkesnytt fra Oslo og Akershus.

Skal gjenåpne kulturlandskapet

Mange arealer ble i tidligere tider slått eller beitet med sau, ku og hest og førte til et høgt mangfold av planter og dyr. Nå er mange plasser fraflyttet eller husdyrholdet og jordbruksdrifta avviklet. Dette gjelder også for bynære gardsbruk. Beitedyra skal nå være med å åpne opp kulturlandskapet som trues av gjengroing, og det biologiske mangfoldet kan ivaretas.

Et syn for øyet og terapi

Synlige beitedyr i landskapet kan gi mange mennesker en estetisk opplevelse og barn og unge får mulighet til dyrekontakt og nærmere kjennskap til landbruket. Håpet er at samarbeidet kan bidra til mange gode møteplasser mellom dyr og mennesker og være til glede for store og små i landets mest befolkningstette område.

Mange planer

Samarbeidet har foreløpig resultert i disse planlagte tiltakene:

  • Utarbeide en Informasjonsfolder om kulturlandskap og beiting
  • Gi ut en felles oversikt, en Beitekalender, over fagmøter og møteplasser med beitefokus
  • Øke beiteandelen og etablere en fast tilsynsperson i Beitepatruljen
  • Legge til rette for kontakt mellom dyreeier og beiteeier på Beitebørsen
  • Profilere satsinga på interne nettsider
Powered by Labrador CMS