Telefon1
Telefon1

Gratis krisetelefon for bønder som sliter

DANMARK: Bønder som enten er i økonomisk eller personlig krise kan nå ringe en ny «hotline» for å få hjelp til å løse sine problemer.

Publisert

Krisetelefonen 70 200 442 kan du bruke hvis det er noe du går og grubler over. Det kan være både store og mindre problemer. Du kan ringe hotlinjen hvis du har personlige problemstillinger i forhold til å takle presset og usikkerheten rundt det å kunne beholde garden eller ikke, skriver Landbrugnet.dk

Hvordan fortelle det til familien?

Bare det å klare å få fortalt omgivelsene sine, ektefelle, familie, ansatte og naboer, om hvordan det står til, kan være vanskelig. Handteringen av dette kan man få hjelp til gjennom krisetelefonen.

Praktisk assistanse også

Sosialkonsulentene, som sitter i den andre enden av telefonen, er også behjelpelige med mer praktiske ting: Er du berettiget til dagpenger? Hvis du må selge garden, hva slags hjelp er det å få fra kommunen? Og hva dekker forsikringene?

Hjelp i tre trinn

Den nye gratis krisehjelpa som tilbys består av tre elementer. Foruten den landsdekkende krisetelefonen, som bøndene kan ringe til, er det også mulig å få tildelt en startpakke med opp til fem timers sosialrådgivning for de bøndene, som sjøl ikke har råd til å betale for sosialkonsulentens ytelser. De får også tilbud om å begynne i en ERFA-gruppe hvor de kan dele sine erfaringer med andre i samme situasjon.

Avmystifisere det å søke hjelp

Grunnen til at ordningen kom i stand, var at en rekke sosialkonsulenter i Danmark ble kontaktet av bønder, som hadde et behov for rådgivning, men som simpelt hen ikke var i stand til å betale for det. Og som regel er det de som er mest økonomisk skviset, som har størst behov for hjelp. Ved innføringa av den gratis krisehjelpa, er håpet at det å søke hjelp i tide blir «stuereint» og akseptert. Også blant stolte bønder!

Det er Videncenteret for Landbrug i samarbeid med de lokale landbruksforeningene som står bak tiltaket, som er landsdekkende.

Powered by Labrador CMS