skogsvei
skogsvei

Dramatisk nedgang i bygging av traktorveger

I 2011 bygde skogeierne ca. 79 km med skogsbilveger og ca. 154 km med traktorveger. For skogsbilveiene er dette en liten nedgang fra i fjor, mens det er den laveste traktorvegbygginga siden midten på 50-tallet.

Publisert

Stadig større og tyngre tømmerbiler krever høgere vegstandard i skogen.

Nybyggingen av skogsbilveger og traktorveger gikk i fjor ned med henholdsvis 5 km (6 %) og 34 km (18 %) i forhold til 2010. Det er nå ca. 47 000 km med skogsbilveger og 56 000 km med traktorveier i Norge, skriver SLF.

Tidligere var det flere kilometer med skogsbilveier enn traktorveier i landbruket, men fra starten på 90-tallet har det vært mest traktorveier. Helt siden 1971 har landbruket hvert år bygd flere kilometer med traktorveger enn bilveger i Norge.

Oppgradering av gamle veger

Skogsbilveiene skal i dag tåle transport av tømmerbiler på inntil 22 meter og 56 tonn. Dette er de største vogntogene som går på norske veier. De beste traktorveiene må bære utkjøringsmaskiner som kan veie opp til 40 tonn. Mange av de gamle bil- og traktorvegene i landbruket er ikke konstruert for dagens transportutstyr. Dette, i tillegg til et mildere og våtere klima, gjør at vi har et omfattende behov for oppgradering (ombygging) av de gamle landbruksvegene i tida framover. I 2011 ble 269 km gamle skogsbilveger og 42 km gamle traktorveger oppgradert, som er en nedgang på henholdsvis 10 % og 62 % fra 2010.

Skogresingsstrøk krever flere veger

For hele landet under ett er det mer ombygging enn nybygging av skogsbilveger, mens det er motsatt situasjon for traktorvegene, med mest nybygging. Men her er det fylkesvise variasjoner, spesielt mellom de tradisjonelle skogfylkene i innlandet og i skogreisingsstrøkene på Vestlandet og nord i landet. I innlandet er det allerede et godt utbygd vegnett hvor det er størst behov for oppgradering av gamle veger. I skogreisingsstrøkene er situasjonen en annen, der det er et stort behov for nye skogsveger, for å få ut all skogen som ble tilplantet i etterkrigstiden. Nord-Trøndelag og Troms var de eneste fylkene der skogbilvegbyggingen økte i 2011. Behovet for veger er også tydeliggjort etter orkanen Dagmar.

Økte kostnader for traktorveger

For de nybygde skogsbilvegene var de gjennomsnittlige vegbyggingskostnadene 462 kr/m i 2011, en nedgang på 7 % fra 2010. Ombyggingskostnadene økte med 2 %, og endte på 218 kr/m. De gjennomsnittlige traktorvegkostnadene var i 2011 på 116 kr/m, en økning på 40 % fra 2010.

I 2011 ble 85 % av skogsbilvegene og 39 % av traktorvegene bygd med tilskudd. Det er en generell trend at de fleste skogsbilvegene bygges med tilskudd, og at de fleste traktorveiene bygges uten tilskudd.

Powered by Labrador CMS