flaum colourbox848859b

Uår

Kornavlingene regner bort. Potetavlingene regner bort. Grasavlingene regner bort. Frukthøsten regner bort. Det er lenge siden landbruket har opplevd maken til begredelige forhold.

Publisert

For leserne av gardsdrift.no er ikke dette noe nytt. I fall det kan være en fattig trøst, oppsummerer vi litt av elendigheten, slik den er beskrevet i diverse medier i det siste. For sjelden har norske medier vært så oppmerksomme på landbruket som de siste ukene. " Beregninger viser at norske kornbønder taper godt over en halv milliard kroner på årets kornavling. Mange steder er forholdene så dårlige at kornet ikke en gang lar seg treske, så det heller blir tatt med halmknuser bak traktoren - i fall det blir mulig å komme utpå i det hele tatt. Det som står, har gjerne betydelig med legde og aksknekk, og en kvalitet langt unna matkvalitet. " Neste punkt på lista over problemer er å skaffe nok såkorn neste vår. " Erstatningsordningene er ikke noe å bli feit av. " Heller ikke grasavlingene er noe å skryte av. Noen av de som har det verst, mistet førsteslåtten i vårflommen, mens andreslåtten regna bort. " I Sogn og Fjordane vurderes det å skipe inn båtlaster med rundballer fra Trøndelag, der forholdene har vært noe bedre. Spørsmålet er bare om der er nok til at det kan monne. " Et mer aktuelt alternativ for mange er rett å slett å slakte ned deler av buskapen. Rådgiver Arve Arstein sier at sommeren har vært så dårlig som den på noen måte kan bli. " Et praktisk problem for husdyrbøndene, er hvordan de skal få ut husdyrgjødselutsett, ettersom lagrene fylles og teigene er uframkommelige. Noen kommuner har allerede utsatt fristen for spredning av husdyrgjødsel. " De triste potetavlingene tvinger fram langt tidligere import av poteter enn normalt. " Og mens jordeplene drukner, er det langt mellom eplene på trærne i Hardanger. Derfra meldes det om dårligste frukthøst i manns minne. " Flere jordbærbønder slet også med drittvær. " Et annet spørsmål er om veden har fått tilstrekkelig tørke i sommer. I tillegg til alle de praktiske og økonomiske konsekvensene, er bondens mentale helse viktig å ta på alvor. Når en hel yrkesgruppe møter så massive problemer i store deler av landet, kan det gå hardt ut over livskvaliteten. Da er det godt å vite at det finnes hjelp å få.

Bildet er ikke bare helsvart. I Nord-Norge opplever mange det som omtales som et superår, etter et heller dårlig år i fjor.

"
Powered by Labrador CMS