Jaget vilt
Jaget vilt

Statens vegvesen nekter kjøp av tilleggsjord

Statens vegvesen vil nekte Helge Hodnem fra Randaberg i Rogaland å kjøpe tilleggsjord fire kilometer unna garden fordi kjøpet vil gi økt veitransport.

Publisert

Et evig jaktobjekt...

Statens vegvesen mener at Helge Todnems traktorkjøring mellom egen gård og tilleggsjorda «vil skape situasjoner som reduserer trafikksikkerheten på vårt veinett», skriver Stavanger Aftenblad.

Overingeniør Tor Steinar Nordbøe i Statens vegvesen begrunner innsigelsen mot med at økende bruk av store maskiner på offentlig vei vil gi kødannelsen, aggresive bilister, stress og farlige forbikjøringer.

- Meningen med tilleggsjord er rasjonell drift nær bruket, sier han til avisa.

Todnem, som blant annet driver med potet og grønnsaker, trenger mer jord og har ikke tilgang til andre arealer, og mener Statens vegvesen sin holdning kan sette den lokale grønnsaks- og urtedyrikinga i fare.

Todnem argumenterer med at transporten mellom leiejord og gard i all hovedsak vil skje med lette kjøretøy, uten at det påvirker Vegvesenets beslutning.

Du kan lese hele saken her.

"
Powered by Labrador CMS