supermann
supermann

Sør-Trøndelag skal bli superbest på grovfôr

Norsk landbruksrådgiving Sør-Trøndelag og Oppdal Landbruksrådgivning starter denne våren opp kurset ”Best på grovfôr” sammen med Nortura og TINE Midt-Norge.

Publisert

Interessen for det treårige prosjektet, med utgangspunkt i fire geografiske områder i Sør-Trøndelag, er stor. Til nå er 130 påmeldt. Prisen for å være med er 1200 kroner per bruk per år. Kostnader i forbindelse med studietur kommer i tillegg, skriver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som også sitter i styringsgruppa og bidrar med midler.

Tar utgangspunkt i garden

Prosjektet ”Best på grovfôr” er et praktisk kurs for grovfôrprodusenter. Målet for prosjektet er å få til mer og bedre grovfôr for å gi økt lønnsomhet på det enkelte bruk. Produsentene skal kunne finne den optimale måten å dyrke grovfôr på, ut fra ressursene som finnes på egen gard. I dette ligger også bedre utnytting av beiter og bedre utnytting av husdyrgjødsla.

Individuell rådgivning

Det vil bli arrangert fagmøter i vinterhalvåret og markvandringer i sommerhalvåret. Det legges også opp til studieturer der både det faglige og det sosiale nettverket er viktig for deltakerne i prosjektet.

Individuell rådgivning tilpasset det enkelte gardsbruk, hører også med. Det vil videre bli anlagt demofelt for å vise utslag av ulike metoder og strategier i praksis. Men også ny teknologi vil bli tatt i bruk; som økt bruk av klimastasjoner og høstetidsprognoser.

Fire regioner med

Det blir fire kurs inndelt etter geografiske områder:

Område 1: Meldal, Rindal, Orkdal

Område 2: Rennebu, Oppdal

Område 3: Selbu, Tydal, Malvik

Område 4: Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Klæbu og Trondheim

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS