Hedmarkskog
Hedmarkskog

Skal gjøre skogfondet lettere å bruke

De siste årene har det stått mer inne på skogfondet enn det som tas ut og brukes i skogen. Dette ønsker Statens landbruksforvaltning (SLF) å gjøre noe med. Nå lanseres www.skogfond.no

Publisert

http://www.skogfond.no/ er et pilotprosjekt i Mjøsen Skog sitt område, for å teste om bedre informasjon øker aktiviteten i skogen.

På den nye nettsida kan skogeiere finne ut mer om hva skogfond er og hvordan det kan brukes i egen skog. I tillegg får skogeieren tilgang til hva han eller hun har innestående på egen konto via nettsiden.

Mer info = mer aktivitet?

- Investeringsaktiviteten i skogbruket bør økes, og skogfond er da et lønnsomt hjelpemiddel. Det er interessant å teste ut hvordan vi kan nå fram til skogeierne med bedre informasjon om lønnsomheten i skogfond, sier Per Guldbrand Solli i SLF. Skogfondet gir muligheter som ikke alle skogeiere utnytter godt nok.

Mjøsen Skogs område blir pilot

SLF har sammen med Mjøsen Skog og Fylkesmennene i Hedmark og Oppland utviklet informasjonssidene om skogfond. Her finnes informasjon om hva som er lønnsomt å gjøre i skogen, og hvordan skogfondet kan brukes for å finansiere dette. Nettsiden er tilgjengelig for hele landet, men spesielt for pilotområdet i Hedmark og Oppland. Her finner du også kontaktinformasjon om hvor du som skogeier kan henvende deg for å få råd, veiledning og eventuell bistand til å utføre arbeid.

Mjøsen Skog er prosjektleder for pilotprosjektet som vil gå over ett års tid. Prosjektet tester også ut annen direkte kommunikasjon mot skogeierne i området. Les mer på www.mjosen.no

Hvor mye har jeg på skogfondet?

På www.skogfond.no kan skogeier få tilgang til saldoopplysninger på en enkel måte. SLF har laget en løsning hvor du får opplyst saldoen direkte på web dersom du oppgir kontonummer for en skogfondskonto. Dersom du ikke har tilgang til kontonummeret, er det mulig å benytte personnummeret til skogeier som nøkkel ved oppslag. For de få eiendommene som ikke er registrert på en personlig eier, men derimot på et foretak, kan organisasjonsnummeret benyttes for å få ut saldoopplysningene for disse.

Skogfondet - et nyttig verktøy

Skogfondet er et viktig hjelpemiddel for å finansiere aktivitet i egen skog. Skattefordelen som gis ved bruk av skogfond vil dekke 40-50 % av investeringskostnaden, og er derfor mer verdifullt enn de tilskudd du normalt kan oppnå på slike tiltak. For å kunne bruke skogfondet aktivt og riktig, er det viktig at skogeier, andelslag og eventuelt andre som deltar i planlegging av aktivitet i skogen, har oversikt over hvilke skogfondsmidler som er tilgjengelig. Dette har ikke bare betydning når du skal planlegge kulturaktivitet i skogen – og finansiering av denne, men også for å kunne bestemme hvor mye skogfond du bør avsette når du planlegger en hogst.

Livets rett?

Pilotprosjektet skal evalueres og dersom dette viser seg å være en nyttig og aktivitetsskapende kanal, så vil det bli vurdert hvordan nettstedet kan gjøres til en permanent, nasjonal informasjonskanal i regi av Statens landbruksforvaltning. Målet er å øke investeringsaktiviteten i skogbruket, og gjennom det sikre et langsiktig og bærekraftig skogbruk.

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS