skiftenøkkel
skiftenøkkel

Sikkert vedlikehold på 24 språk

Det europeiske arbeidsmiljøorganet har utarbeidet ny HMS-veiledning, faktaark og PowerPoint-presentasjon om vedlikehold i landbruket. Veiledningsmaterialet finnes på 24 språk.

Publisert

Målet er å gi så konkret informasjon som mulig om hvordan vedlikeholdsoppgaver i landbruket kan utføres på en sikker måte, skriver Arbeidstilsynet på sine hjemmesider.

Høg dødsrisiko

Landbruket er en av de mest risikoutsatte sektorene når det gjelder arbeidsrelaterte ulykker. Arbeidstakere i landbruket har 1,7 ganger så stor risiko for ikke-dødelige yrkesskader og tre ganger så stor risiko for dødsulykker som gjennomsnittet.

Gardbrukeren arbeider aleine

I EU-landene domineres landbrukssektoren av familiearbeid og en høg grad av sjølstendig virksomhet. Mesteparten av arbeidet utføres av gardbrukeren selv og hans eller hennes familie. Ni av ti som jobber på gardene (89 %) er familiemedlemmer. I 2007 arbeidet om lag 78 prosent av gardbrukerne aleine, dog med hjelp fra familiemedlemmer og med innleid hjelp i høgsesongene.

Finn faktaarket på 24 språk her

.

"
Powered by Labrador CMS