Dunker

Seks av sju norske hunderaser truet

Dunker, Norsk lundehund, Hygenhund, Svart elghund, Haldenstøver og Norsk buhund er truet. Den grå elghunden er imidlertid den eneste som er utenfor fare.

Publisert

Det er nrk.no som gjengir denne bekymringsmeldinga fra Norsk kennelklubb når det gjelder de kjente norske rasene som i mange år har vært gode bruks-, gards- og gjeterhunder.

Kritisk for harehundene

Både Norsk lundehund, buhund og dunker taper terreng i forhold til utenlandske hunderaser. Men ifølge direktør Espen Engh i Norsk kennelklubb er det mest kritisk for norske harehunder.

Oppretter genbank

Ordet ”kritisk lav bestand” blir brukt når Engh skal beskrive situasjonen. Kennelklubben har derfor sett seg nødt til å ta vare på genmaterialet til de truede rasene.

Norsk egenart

Direktøren håper det norske folk kjenner sin besøkelsestid og kjøper disse særnorske rasene, som står i fare for å bli utryddet. De er en del av vår felles kulturarv, og like viktige som andre verneverdige dyrearter. I og med at mange av hundenes tidligere bruksområder er borte (for eksempel er lundefuglen fredet), er det om å gjøre å ta vare på disse hunderasene.

Den grå elghunden er den eneste som kan se framtida lyst i møte

Powered by Labrador CMS